Fyndtabell – Fantasy

Du rotar runt en del och hittar plötsligt:

En liten bunt med oanvända facklor. Öka din tärning för facklor med ett steg (till max 1T12)

detta är dock en dålig förfalskning som troligen inte lurar någon.

föremålet har stora bitmärken efter huggtänder i sig, men är fortfarande funktionsdugligt.

— Staffan Rengeborg