EAZ – Platser

Mag Mell City

Nybyggarna, en stad av dem som tidigare blivit utstötta från Cybelium. Mutanterna, robotarna och andra som inte passade in i det ”perfekta” samhället som människorna i Cybelium strävar efter.

Cybelium

Den enorma titanstad som byggdes över bunkern Elysium V. De renblodiga mäniskornas utpost och det allra bästa av den gamla tidens teknologiska under.