EAZ – Bestiarium

De olika zonmonster och djur i vår värld:

 1. Avskrädesbaggar – Svärm av kryp
 2. Avskrädesgam – Enorm fågel från Crystal Sea området.
 3. Asgnagare – Svärm av muterade råttor (MYZ68)
 4. Barghest – Robotdjur, stridsrobotar som omvandlar offren till bränsle. [Lei IV]
 5. Behemoth Warmachine – Större modell av Stridsrobotar. Fruktansvärda förstörelsemaskiner som bl a användes till att förstöra staden vars ruiner numera kallas Erebus. [Lei III]
 6. Bilizard – Riddjur från Kristallhavet
 7. Constrictipede – Tusenfotsorm
 8. Creepshooter – Krypskytt. Taggskjutande insekt
 9. Devistator – Enormt svin (Skövlare) (MYZ75)
 10. Dirt shark – En haj som lever under jord istället för i vatten.
 11. Dragon puff – Gasslända (GA57)
 12. Dymunk – Bytesdjur (GA64)
 13. Etterbest – Sta ödlor (MYZ69)
 14. Flutterpsyche – Psi-Fjäril
 15. Gargantuan Stag Beetle – Enorm Ekoxe (GA58)
 16. Gasbälgar – Konstigt frätande betesdjur (MA26)
 17. Gearcrows – Storvuxna kråkor med så pass mycket intelligens att de likt harpyor jagar efter folk och samlar på deras offers (blanka) ägodelar.
 18. Ghast – Humaniod stridsrobot med mänsklig utseende,  omvandlar offren till bränsle samt förökar sig genom att ta över ruiner efter verkstäder och fabriker. [Lei V]
 19. Gliding Moray – Luftmuräna (GA59)
 20. Goashep – Fårgetter, Bytesdjur
 21. Havoc Wyrm – Gigantisk mask (över 200 meter lång). Dras till rötstarka områden och framförallt kärnkraftverk och kärnvapen avfall.
 22. Hjortlooper – Smidiga klövdjur, lever ofta i flock. Utmärkt föda men framförallt hanarna kan vara väldigt beskyddande och är då ganska farliga.
 23. Homicedrus – Dråparträd (MYZ68)
 24. Howler – Extremt farlig stridsrobotmodell, närstridsenhet med extrem fysisk styrka, sylvassa knivblad/klor och ett högfrekvent skrik som skadar offren mentalt.
 25. Jordslukare – Best som undergräver sina offer och sedan drar ned dem. (MYZ70)
 26. Lumadrönare – En flygande robot-sfär. Spionerar åt någon.
 27. Meatgrinders – Uråldrig typ av stridsrobotar som ”äter” kött för att omvandla det till energi.
 28. Mongrels – Pack med vildhundar (MYZ75)
 29. Mosquito-storm – En virvelvind av mygg, som tömmer levande varelser på blod inom loppet av sekunder.
 30. Myskmarr – Bytesdjur (GA64)
 31. Psi-Mygg – Mygg med mentala krafter (MYZ72)
 32. Ragbeast – En storvuxen varghybrid.
 33. Rotant – Rötmyror (MYZ74)
 34. Ruincrawler – Stor spindel som lever bland ruinerna. (MYZ73)
 35. Shredd Buzzard – En enorm fågel i Erebus-området
 36. Skogsdyvlare – Bytesdjur (GA64)
 37. Smogblom – Rökmolnsblommor (MA28)
 38. Titandrosera – Monsterväxt
 39. Tjärnmal (MYZ75)
 40. Vaggare – Bytesdjur (GA65)
 41. Worm swarm – hundratals maskar som tillsammans bildar en krälande och ringlande massa av förstörelse. (MYZ72)
 42. Zongetingar – Giftig Svärm (MYZ76)
 43. Zoniglar – Blodsugande svärm (MYZ76)
 44. Örling – Bytesdjur (GA65)