EAZ – Bestiarium

De olika zonmonster som spelarna mött på:

  • Havoc Wyrm – Gigantisk mask (över 200 meter lång). Dras till rötstarka områden och framförallt kärnkraftverk och kärnvapen avfall.
  • Titandrosera – Monsterväxt