Färdigheter

Till dess grundegenskaper finns det sedan ett antal färdigheter. När man ska slå ett tärningsslag använder man oftast en kombination av en grundegenskap och en färdighet, genom att räkna samman summan av dessa två, och slå lika många 10-sidiga tärningar som den summan. 

De färdigheter som finns är: 

  • Bildning – Kunskap, Minne, Identifiera
  • Hantverk – Skapa, Laga, Bygga
  • Manipulera – Charma, Ljuga, Beordra, Köpslå, Muta
  • Närstrid – Slåss med eller utan närstridsvapen
  • Rörlighet – Hoppa, klättra, undvika att bli träffad
  • Precision – Skjuta på saker, Kasta på saker, Fingerfärdighet, Listighet?
  • Smyga – Hålla sig dold, gömma sig, förfölja någon, Göra något diskret så ingen annan ser.
  • Varseblivning – Uppmärksamhet, Iakttagelseförmåga, Genomskåda, Hitta mat, Empati
  • Viljestyrka – Används till att motstå sociala eller mentala attacker, kan även användas med Fysisk för kraftansträngningar och uthärda smärta.
  • Vårda – Första hjälpen, trösta, sköta om.