Fördärv

Ett hemmasnickrat postapokalyptiskt rollspel, teoretiskt sätt är detta Evoloutica Absurdum 3, men jag har valt att döpa om spelet till något enklare att uttala då det visat sig vara ganska svårt med påhittade ord, så arbetsnamnet på detta blir Fördärv. Jag vill ha ett ord som är synonymt med undergång och detta ord förklaras med “att göra oanvändbar eller värdelös, förstöra”, vilket är vad folket nu gjort med planeten Tellus II (också ett arbetsnamn och kan precis som alla andra namn, att komma att ändras under skapandets gång).

Tanken är att bryta loss detta spel från Fria Ligan systemet som vi använt i EAZ, och bygga ut det från att vara en Mutant-klon till något “eget”, även om jag öppet kommer ta inspiration från alla de spel, filmer, serier och böcker som faktiskt ligger till grund till de spelidéer vi har. Vi flyttar apokalypsen ut i rymden men huvudfokuset kommer fortfarande ligga på en värld drabbad av undergång. 


Mänskligheten flydde ut i rymden när Jorden gick under, de hittade efter en LÅNG resa, äntligen en planet, Tellus II, som de kunde bosätta. Tyvärr är människor fortfarande människor och efter några generationer så hade vi glömt alla de orsaker som förintade vår första planet, och vi orskade därmed Det Andra Fördärvet. Tellus 2 är numera i stort sett ett ödelandskap med enstaka städer och små bosättningar i ruinerna av de städer vi hann skapa och ödelägga. 

Karaktärer

Spelarnas karaktärer och Spelledarpersoner (SLPs).

Klass

Alla karaktärer klassificeras till en grupp av individer. Utifrån dessa klasser väljer man sedan en underklass. Spelare kan välja från någon av dessa tre klasser:

  • Människa
  • Biomess
  • Maskin

Grundegenskaper

De tre egenskaper som är basen för en karaktär.
Kropp, Karisma och Intelligens.

Färdigheter

De olika färdigheter som används tillsammans med egenskaper.
Bildning, Hantverk, Manipulera, Närstrid, Rörlighet, Skytte, Smyga, Varseblivning, Viljestyrka och Vårda.

 

Fördärvet

Den förändring som varelser och ting drabbas av när de befinner sig på Tellus 2. Två motstridiga krafter som försöker korrumpera planeten och dess invånare. The Morph och The Fade.

System

Systemet byggs på medan vi provspelar det och kan komma att förändras för att balanseras.

Tärningar

Vi använder oss av en tärningpool av T10:or i detta spel. Du summerar vanligtvis en grundegenskap med en färdighet och slår lika många tärningar som denna summa. Spelledaren sätter en svårighetsgrad beroende på omständigheterna (Vanligtvis 7) och det gäller att få så många av de tärningar du slog att visa lika med eller högre än svårighetsgraden.