Kontrollera element

 

Du har lärt dig att kontrollera ett av elementen.
Först måste du välja ett av elementen från listan nedan. 

  • Blixt (Elektricitet)
  • Eld
  • Eter (Läs mer om detta element här)
  • Luft (inklusive vindar)
  • Jord (inklusive sand och sten)
  • Vatten  (inklusive regn och is)

System: Du kan bara kontrollera ditt element, om det finns i din närhet.  Du kan ännu inte skapa elementet själv. 

Du kan kontrollera elementet för att skada andra, eller att inte skada dig, eller styra det i den riktning som du vill.

Kan utvecklas till: Skapa element,