Puckel

 

Du har en in- eller utvändig fettsäck för näringsförvaring.  

System: Du kan lagra upp till tre dagars näring (Mat och/eller Vatten i din puckel. 

Kan utvecklas till: Asätare, Idislare