Xcom 2 Konsoll Koder

From u/gigabytemon

Activating the console

Go to XCOM2’s launch options and add in the line ”-allowconsole -log -autodebug” without quotation marks. Once you’re done, you can open the console from in-game using the tilde (~) key.

Console Commands

Give Resource

GiveResource [ResourceName] [Quantity]
(eg: GiveResource Supplies 500)
(This requires you to have at least one of that resource before you can add any more.)

AddItem [ResourceName] [Quantity]
(This adds the item/resource, without needing at least one. Thanks /u/Altoran!

Resource Names:
Supplies
EleriumDust
AlienAlloy
Intel
EleriumCore

Item Names:
Firebomb
FragGrenade
AlienGrenade
FlashbangGrenade
SmokeGrenade
GasGrenade
AcidGrenade

HeavyPlatedArmor (EXO Suit)
LightPlatedArmor (Spider Suit)
HeavyPoweredArmor (WAR Suit)
LightPoweredArmor (Wraith Suit)

ShredderGun
Flamethrower
BlasterLauncher
PlasmaBlaster
FlamethrowerMk2 (Hellfire Projector)
ShredstormCannon
IncendiaryRounds (Dragon rounds)
TalonRounds
TracerRounds
VenomRounds
ApRounds
BluescreenRounds
NanoFibreVest
PlatedVest
StasisVest
HazmatVest
Hellweave

(Thanks /u/Hikatokage for the awesome list!)

Corpse[UnitName]
(eg: AddItem CorpseAdventShieldbearer 10 - will give me 10 Advent Shieldbearer corpses)
  UnitName can be: Sectoid, AdventTrooper, AdventOfficer, 
  AdventStunLancer, AdventShieldbearer, Faceless, Viper, Berserker, Archon,
  Muton, Cryssalid, Sectopod, Andromedon, Gatekeeper, Avatar

[Addon]Upgrade_[Quality]
(eg: AddItem AimUpgrade_sup 10 - will give me 10 Superior Scopes)
  Addon can be: Aim, Clipsize, Crit, FreeKill, FreeFire, MissDamage, Reload
  Quality can be: bsc (Basic), adv (Advanced), sup (Superior)

[Quality]PCS[pcsName]
(eg: AddItem EpicPCSConditioning 5 - will give me 5 Advanced Conditioning (+4 HP) PCS)
  pcsName can be: Speed, Conditioning, Focus, Perception, Agility
  Quality can be: Common (Normal), Rare (Advanced), Epic (Superior)
  (Thanks again, /u/Hikatokage!)

Give Scientists/Engineers

You can only get one scientist or engineer at a time since XCOM 2 
treats them all as actual units instead of counters like with XCOM:EU/EW. 
The scientist/engineer level determines how effective they are at their job. 
Higher level = higher speed boost in construction/research. I don't know of 
any hard caps as to what the level maximum may be.

GiveScientist [Level]
GiveEngineer [Level]

Give Technology

GiveTech [TechName]
  TechName can be:
  --WEAPONS TECH--
  ModularWeapons 
  MagnetizedWeapons 
  GaussWeapons 
  PlasmaRifle 
  HeavyPlasma 
  PlasmaSniper 
  AlloyCannon 
  Tech_Elerium 
  Psionics 
  HybridMaterials 
  PlatedArmor 
  EXOSuit 
  SpiderSuit 
  PoweredArmor 
  WraithSuit 
  WARSuit 

  --AUTOPSIES--
  AlienBiotech 
  AutopsySectoid 
  AutopsyViper 
  AutopsyMuton 
  AutopsyBerserker 
  AutopsyArchon 
  AutopsyGatekeeper 
  AutopsyAndromedon 
  AutopsyFaceless 
  AutopsyChryssalid 
  AutopsySectopod 
  AutopsyAdventTrooper 
  AutopsyAdventStunLancer
  AutopsyAdventShieldbearer 
  AutopsyAdventTurret 
  AutopsyAdventMEC 

  --PROVING GROUND PROJECTS--
  Skulljack 
  ExperimentalAmmo 
  ExperimentalGrenade 
  ExperimentalArmor 
  Bluescreen 
  BattlefieldMedicine 
  PlasmaGrenade 
  AdvancedGrenades 
  Skullmining 
  HeavyWeapons 
  AdvancedHeavyWeapons 

 

General Commands

---[IN-MISSION COMMANDS]---
SkipAI (skips the AI turn, useful for getting past AI turns that never seem to end. Thanks /u/X-Heiko!)
PowerUp (godmode, no damage, no reload required)
TakeNoDamage (only no damage)
ToggleUnlimitedActions (infinite AP)
  WARNING: The enemy AI can use this too if you don't disable it before ending your turn)
ForceCritHits (forces critical hits)
  WARNING: The enemy AI can use this too if you don't disable it before ending your turn)
GiveActionPoints [Number] - (Gives [Number] action points to the selected unit)
  (Remember that sniper rifles take 2 action points to fire)
ToggleUnlimitedAmmo (no reload)
Togglefow (reveals the map, but enemies remain hidden until spotted by your soldiers)
ToggleSquadConcealment (Conceals your squad. Note the enemy will still remain alerted)

TTC ("Teleport to cursor", teleports the selected unit to your mouse pointer)
TATC ("Teleport all to cursor", teleports all units to your mouse pointer. 


---[IN-AVENGER COMMANDS]---
LevelUpBarracks [Number] - Level up all soldiers in the barracks by [Number] ranks
MakeSoldierAClass [ClassName] - Turns a soldier into a specified class
HealAllSoldiers - Heals everyone in the barracks instantly (thanks /u/legoman5746!)
(Eg: MakeSoldierAClass "Jane Kelly" Ranger -- this will turn Jane Kelly into a Ranger.
The quotation marks are required, and make sure to omit the nickname.)
  NOTE: THIS WILL DEMOTE/PROMOTE THAT SOLDIER TO SQUADDIE
  ClassName can be: 
  Rookie
  Ranger
  Sharpshooter
  Grenadier
  Specialist
  PsiOperative

RemoveFortressDoom [Number] - Removes [Number] levels of Avatar Project progress
  Note: You can only remove Avatar progress that isn't from the extra Avatar facilities. 
  So if you have two facilities that each have 3 bars of progress, your Avatar progress will
  not go below 6 until you destroy them.

GiveFacility [FacilityName] [MapIndex] (thanks /u/Slane666!)
  (NOTE: Spawning facilities DOES NOT CLEAR OUT ALIEN DEBRIS! Thanks /u/Glayn!)
  Not sure what the facility names can be, but here are some reasonable guesses:
  Workshop
  Laboratory
  PowerRelay
  ShadowChamber
  ProvingGround
  ResistanceComms
  AdvancedWarfareCenter
  UFODefense (Defense Matrix)
  PsiChamber (Psi Labs)
  OfficerTrainingschool (GTS)

  MapIndex numbers start from 3 on the top left, so it goes like
  3 | 4 | 5
  6 | 7 | 8
  9 | 10| 11
  12| 13| 14

Gratis Bildarkiv

Länkar till royaltyfria bildarkiv

 • FreePSDfiles – ”All files downloaded from www.freepsdfiles.net are free for use in both personal and commercial projects. You can modify any resource to fit your taste, e.g. change colors, shapes, effects, etc. You can share our psd files on your websites/blogs, however, a backlink to our website is required.”
 • Gratisography – ”The world’s quirkiest collection of free high-resolution pictures, comprised of the world’s best, most creative images – photos you just won’t find anywhere else. All completely free to download without copyright restrictions.”
 • Library of Congress – John Margolies photos of America Roadattractions. ”The Library of Congress purchased the intellectual property rights for the photographs with the archive and, therefore, there are no known copyright restrictions on the photographs”
 • Stocksnap – Hundreds of high resolution images added weekly. Free from copyright restrictions.
 • Unsplash – ”All photos published on Unsplash can be used for free. You can use them for commercial and noncommercial purposes. You do not need to ask permission from or provide credit to the photographer or Unsplash, although it is appreciated when possible.”
 • https://moderskeppet.se/live/10-grymma-webbplatser-med-gratis-bilder-till-din-blogg/

Verdiflukes

Även kallade Ärgflyn

Ärgflyn är udda varelser, stora som en
handflata, och påminner om halvgenomskinliga
blåsor som svävar fram. Tunna
armslånga spröt som glänser av sekret
hänger under deras kroppar. Deras
rörelser fyller luften med en frän stickande
doft. Allt spröten berör får brännande
smet över sig. Om de når metall
vrider spröten sig runt föremålet och än
mer syra utsöndras. Varelserna drar sig
undan vid anfall. De hungrar bara efter
metall, inte levande varelser.

Effekt: Ärgflyna attackerar inte levande
offer, utan deras prylar – och bara om
de är gjorda av metall. Slå för en attack
mot varje pryl, med sex grundtärningar.
Varje / sänker målets prylbonus ett
steg. Attackerna fortsätter ofta runda
efter runda, tills offren lyckas Fly.

Abyss Worm

Kort efter Cybliums invånare började söka sig ut i zonen, började varelser försvinna spårlöst från byarnas åkrar. Redskap
och enstaka klädespersedlar kunde ligga kvar
utan tecken på strid eller ens fotspår i leran.
Snart visade det sig att de odjur som senare
kallats avgrundsmaskar invaderat trakten.
Dessa upp till tolv meter långa rovjägare
glider omärkligt fram under jord, men vid jakt
kan de plöja lucker ytlig mark lika snabbt som
en häst travar och syns då som ett jordsvall
längs markytan. De kan också påträffas i grottor
eller gruvgångar där de utgör ett gissel för
gruvarbetarna. De tränger däremot bara sakta
genom solid sten genom att gnaga den och lösa
klippan med frätande saliv.
Avgrundsmaskarna är blinda, men har uttalad
känsel som reagerar på ljud och regelbundna
vibrationer i marken, till exempel fotsteg. Bästa
sättet att skydda sig om man jagas är att klättra
upp i ett träd eller uppsöka klippor. Problemet
är att angreppen ofta kommer som en total
överraskning underifrån.
I särskilt utsatta bygder fångas och avlivas
yngre avgrundsmaskar i stort antal genom att
djuren lockas i spjutfällor med trummande
markstötar. Äldre maskar är mer svårlurade och har dessutom så kraftigt pansar att bara
den vida munöppningen är känslig för angrepp.
Lägerplatser kan säkras genom att lampolja
hälls ut på marken vilket maskarna avskyr.

UNG MASK
GRUNDEGENSKAPER:
STY 14, SMI 2
FÖRFLYTTNING: 1
SKYDD: 4

GAMMAL MASK
GRUNDEGENSKAPER:
STY 18, SMI 2
FÖRFLYTTNING: 1
SKYDD: 10

OSKYDDAD MUN: Det är SVÅRT (–2) att anfalla
masken i dess mun men den är i gengäld
helt oskyddad där och har inget pansar.

MONSTERATTACK

T6 ATTACK

1 JÄTTELIKT BETT! Med ett vrål kastar sig avgrundsmasken mot en äventyrare och
låter sin jättekäft slå igen. Slå en attack med nio grundtärningar och vapenskada
2 (huggsår). Lyckas attacken låser besten fast äventyraren och skakar runt henne
innan hon slängs iväg till NÄRA avstånd och kastas omkull.
2 UNDERJORDISKT VRÅL! Besten ger ifrån sig ett öronbedövande vrål som ger en
skräckattack med fem grundtärningar mot alla äventyrare inom NÄRA avstånd.
3 HIMLEN FÖRMÖRKAS! Den jättelika masken reser sig upp och låter himlen förmörkas
av sin massa. Därefter låter den kroppen falla mot äventyrarna för att
krossa dem. Låt alla slå ett slag för RÖRLIGHET för att undvika besten (räknas ej
som handling). Alla inom NÄRA avstånd kastas omkull. Alla som misslyckas med
sitt slag får dessutom utstå en attack med tolv grundtärningar (krosskada).
4 SLUKATTACK! Besten väljer ut den äventyrare som har högst i STY och försöker
sluka henne. Om offret misslyckas med ett slag för RÖRLIGHET (räknas ej som
handling) får hon utstå en attack med tio grundtärningar och vapenskada 1
(huggskada) och blir slukad hel. Inuti masken tar offret 1 poäng skada per runda
av de frätande magsafterna. Äventyraren kan fortsätta anfalla masken inifrån
och masken saknar dessutom skydd då. Om den slukade äventyraren gör fyra
eller mer i skada med en och samma attack hon hacka sig ut från maskens inre.
5 SVEPANDE ATTACK! Masken använder sin långa kropp för att göra en svepande
attack som träffar alla äventyrare inom NÄRA avstånd. Genomför en attack med
sju grundtärningar och vapenskada 1 (krosskada). Offren slås därefter omkull.
6 MARKEN RÄMNAR! Avgrundsmasken dyker ner i jorden och får med sin blotta
tyngd marken kring äventyrarna att rämna. Alla inom NÄRA avstånd drabbas
av ett fall på 2T6 meter och slås därefter omkull.

Dirt swallower

En best som jagar sina byten genom att luckra upp marken ovanför sig och vänta på att ett oförsiktigt offer skall gå ned
sig. Jordslukaren är en avlång och skaltäckt
varelse i dubbel manslängd med
otaliga ben och kraftiga mandibler. Den
är enträgen och enveten i sina attacker
och anfaller till offret är nedkämpat eller
jordslukaren går under.

grundegenskaper:

STY 8

Färdigheter: Slåss FV 3, Fly FV 5 (under jord).
Pansar: –
Vapen: Ringformat gap (vapenskada 2).
Den som blir träffad blir även nerdragen
i jorden. Offret måste Ta krafttag
för att komma loss (räknas som en
handling). Så länge offret sitter fast får
jordslukaren +3 på alla attacker mot
det. Om ett offer kommer loss brukar
jordslukaren ge upp och Fly.
förflyttning: Jordslukaren rör sig
obehindrat genom lös jord. Jordslukare
är mycket svåra att upptäcka innan
de anfaller. Även om RP går mycket
försiktigt fram får de modifikation -3 på
att Speja.

Avskrädesbaggar

Allehanda skalklädda kryp som krälat in
från Yttervärlden och funnit ett liv bland
sophögar och skräp i Helium. De varierar
från någon decimeter till en meter i längd
och tycks helt orädda för robotar.

Om de trängs in i ett hörn slåss de till döds. De tycks helt utan tanke men som flock har de en viss rudimentär intelligens och genom att myllra i stor skock har de lärt sig att de kan bekämpa de största av rovbestar.

Grundegenskaper:
STY 6

skydd: –

vapen: Bett (vapenskada 1)

svärm: En svärm av avskrädesbaggar kan endast skadas av eld, explosioner, modulen Energipuls och av städrobotar.

3608 – Rust Bight (Rostbukten)

Byn grundades år 45 av Egill, Al och Ylvas föräldrar och deras resesällskap. De alla hade nyligen lämnat Cybellium. Al var det första barnet att födas i byn.

Vattenfall och vik med husbåtar och bryggor. Liten bro med metallstänger som samlar och skräp, stängar av utflödet mot den stora floden.
Elförsörjning mycket klen, drivs av vattenfallet

Mat: Muterade karpar som hoppar upp på bryggorna och jagar folk om de är tillräckligt hungriga.

 

Byggnader

 • 01 – Kraftverket
 • 02 – Wolfs lair
 • 03 – Egils hus
 • 04 – Als hus
 • 05 – Jorm och Elviras husbåt
 • 06 – Bun-Joes flotte

 

Folk och Fä:

Med en så liten by, är inaveln ett faktum och de flesta är släkt med varandra på ett eller annat sätt. 50 Familjer (Totalt 234 invånare). Byn styrs av ett äldste råd, som består av mutanten Egill, Sköldpaddsbesten Leonard och Vargbesten Zentia.

 • ♂ Al – Mutant (87%) Biblotekarie (Kunskapare)  – Spelas av Tuva
 • ♂ Belvin – Mutant (??%). Bun-Joes bror
 • ♂ Bun-Jue – Mutant (80%) Skrotsmed (Skrotskalle) – Spelas av Jenny
 • ♀ Dora – Mutant (58%). Bun-Joes, yngsta syster, med alg-grön hudfärg. 4 år
 • ♂ Egill – Mutant (88%)., äldste. Äldre bror till Al och Ylva. 57 år gammal (Född år 41).
 • ♀ Elli – Mutant (??%). Bun-Joes syster 3
 • ♀ Elvira – Mutant (??%). Mor till Bun-Joe och hans 7 småsyskon.
 • ♂ Felin – Mutant (64%). Odlare med enbent (+träben) vaktgås. 18 år.
 • ♂ Felon – Mutant (56%).  Odlande nybyggare. Felins far.
 • ♂ Gorm – Mutant (??%). Bun-Joes bror
 • ♀ Jane – Varg best. Rikards mor, och dotter till Zentia
 • ♂ Jorm – Mutant (??%). Far till Bun-Joe och hans 7 småsyskon.
 • ♀ Jorna – Mutant (??%). Bun-Joes syster
 • ♂ Leonard – Sköldpadds best, äldste
 • ♀ Maurie – Mutant (??%). Bondmor och Felins mor.
 • ♂ Rikard – Varg best (49%) Jägare (Zonstrykare).  – Spelas av Jack
 • ♀ Sally – Mutant (??%). Skrotskalle, Ljushuvud.
 • ♀ Siniss – Mutant (67%). Skrotskalle, Svartfinger.
 • ♀ Vera – Mutant (??%). Bun-Joes syster
 • ♀ Ylva – Mutant (??%). , Al och Egills syster. Mor till Elvira. Mormor till Bun-Joe.
 • ♀ Zemira – Mutant (??%). Bun-Joes äldsta syster
 • ♀ Zentia – Varg best, äldste. Mormor till Rikard.