Verdiflukes

Även kallade Ärgflyn

Ärgflyn är udda varelser, stora som en
handflata, och påminner om halvgenomskinliga
blåsor som svävar fram. Tunna
armslånga spröt som glänser av sekret
hänger under deras kroppar. Deras
rörelser fyller luften med en frän stickande
doft. Allt spröten berör får brännande
smet över sig. Om de når metall
vrider spröten sig runt föremålet och än
mer syra utsöndras. Varelserna drar sig
undan vid anfall. De hungrar bara efter
metall, inte levande varelser.

Effekt: Ärgflyna attackerar inte levande
offer, utan deras prylar – och bara om
de är gjorda av metall. Slå för en attack
mot varje pryl, med sex grundtärningar.
Varje / sänker målets prylbonus ett
steg. Attackerna fortsätter ofta runda
efter runda, tills offren lyckas Fly.

Abyss Worm

Kort efter Cybliums invånare började söka sig ut i zonen, började varelser försvinna spårlöst från byarnas åkrar. Redskap
och enstaka klädespersedlar kunde ligga kvar
utan tecken på strid eller ens fotspår i leran.
Snart visade det sig att de odjur som senare
kallats avgrundsmaskar invaderat trakten.
Dessa upp till tolv meter långa rovjägare
glider omärkligt fram under jord, men vid jakt
kan de plöja lucker ytlig mark lika snabbt som
en häst travar och syns då som ett jordsvall
längs markytan. De kan också påträffas i grottor
eller gruvgångar där de utgör ett gissel för
gruvarbetarna. De tränger däremot bara sakta
genom solid sten genom att gnaga den och lösa
klippan med frätande saliv.
Avgrundsmaskarna är blinda, men har uttalad
känsel som reagerar på ljud och regelbundna
vibrationer i marken, till exempel fotsteg. Bästa
sättet att skydda sig om man jagas är att klättra
upp i ett träd eller uppsöka klippor. Problemet
är att angreppen ofta kommer som en total
överraskning underifrån.
I särskilt utsatta bygder fångas och avlivas
yngre avgrundsmaskar i stort antal genom att
djuren lockas i spjutfällor med trummande
markstötar. Äldre maskar är mer svårlurade och har dessutom så kraftigt pansar att bara
den vida munöppningen är känslig för angrepp.
Lägerplatser kan säkras genom att lampolja
hälls ut på marken vilket maskarna avskyr.

UNG MASK
GRUNDEGENSKAPER:
STY 14, SMI 2
FÖRFLYTTNING: 1
SKYDD: 4

GAMMAL MASK
GRUNDEGENSKAPER:
STY 18, SMI 2
FÖRFLYTTNING: 1
SKYDD: 10

OSKYDDAD MUN: Det är SVÅRT (–2) att anfalla
masken i dess mun men den är i gengäld
helt oskyddad där och har inget pansar.

MONSTERATTACK

T6 ATTACK

1 JÄTTELIKT BETT! Med ett vrål kastar sig avgrundsmasken mot en äventyrare och
låter sin jättekäft slå igen. Slå en attack med nio grundtärningar och vapenskada
2 (huggsår). Lyckas attacken låser besten fast äventyraren och skakar runt henne
innan hon slängs iväg till NÄRA avstånd och kastas omkull.
2 UNDERJORDISKT VRÅL! Besten ger ifrån sig ett öronbedövande vrål som ger en
skräckattack med fem grundtärningar mot alla äventyrare inom NÄRA avstånd.
3 HIMLEN FÖRMÖRKAS! Den jättelika masken reser sig upp och låter himlen förmörkas
av sin massa. Därefter låter den kroppen falla mot äventyrarna för att
krossa dem. Låt alla slå ett slag för RÖRLIGHET för att undvika besten (räknas ej
som handling). Alla inom NÄRA avstånd kastas omkull. Alla som misslyckas med
sitt slag får dessutom utstå en attack med tolv grundtärningar (krosskada).
4 SLUKATTACK! Besten väljer ut den äventyrare som har högst i STY och försöker
sluka henne. Om offret misslyckas med ett slag för RÖRLIGHET (räknas ej som
handling) får hon utstå en attack med tio grundtärningar och vapenskada 1
(huggskada) och blir slukad hel. Inuti masken tar offret 1 poäng skada per runda
av de frätande magsafterna. Äventyraren kan fortsätta anfalla masken inifrån
och masken saknar dessutom skydd då. Om den slukade äventyraren gör fyra
eller mer i skada med en och samma attack hon hacka sig ut från maskens inre.
5 SVEPANDE ATTACK! Masken använder sin långa kropp för att göra en svepande
attack som träffar alla äventyrare inom NÄRA avstånd. Genomför en attack med
sju grundtärningar och vapenskada 1 (krosskada). Offren slås därefter omkull.
6 MARKEN RÄMNAR! Avgrundsmasken dyker ner i jorden och får med sin blotta
tyngd marken kring äventyrarna att rämna. Alla inom NÄRA avstånd drabbas
av ett fall på 2T6 meter och slås därefter omkull.

Dirt swallower

En best som jagar sina byten genom att luckra upp marken ovanför sig och vänta på att ett oförsiktigt offer skall gå ned
sig. Jordslukaren är en avlång och skaltäckt
varelse i dubbel manslängd med
otaliga ben och kraftiga mandibler. Den
är enträgen och enveten i sina attacker
och anfaller till offret är nedkämpat eller
jordslukaren går under.

grundegenskaper:

STY 8

Färdigheter: Slåss FV 3, Fly FV 5 (under jord).
Pansar: –
Vapen: Ringformat gap (vapenskada 2).
Den som blir träffad blir även nerdragen
i jorden. Offret måste Ta krafttag
för att komma loss (räknas som en
handling). Så länge offret sitter fast får
jordslukaren +3 på alla attacker mot
det. Om ett offer kommer loss brukar
jordslukaren ge upp och Fly.
förflyttning: Jordslukaren rör sig
obehindrat genom lös jord. Jordslukare
är mycket svåra att upptäcka innan
de anfaller. Även om RP går mycket
försiktigt fram får de modifikation -3 på
att Speja.

Avskrädesbaggar

Allehanda skalklädda kryp som krälat in
från Yttervärlden och funnit ett liv bland
sophögar och skräp i Helium. De varierar
från någon decimeter till en meter i längd
och tycks helt orädda för robotar.

Om de trängs in i ett hörn slåss de till döds. De tycks helt utan tanke men som flock har de en viss rudimentär intelligens och genom att myllra i stor skock har de lärt sig att de kan bekämpa de största av rovbestar.

Grundegenskaper:
STY 6

skydd: –

vapen: Bett (vapenskada 1)

svärm: En svärm av avskrädesbaggar kan endast skadas av eld, explosioner, modulen Energipuls och av städrobotar.

3608 – Rust Bight (Rostbukten)

Byn grundades år 45 av Egill, Al och Ylvas föräldrar och deras resesällskap. De alla hade nyligen lämnat Cybellium. Al var det första barnet att födas i byn.

Vattenfall och vik med husbåtar och bryggor. Liten bro med metallstänger som samlar och skräp, stängar av utflödet mot den stora floden.
Elförsörjning mycket klen, drivs av vattenfallet

Mat: Muterade karpar som hoppar upp på bryggorna och jagar folk om de är tillräckligt hungriga.

 

Byggnader

 • 01 – Kraftverket
 • 02 – Wolfs lair
 • 03 – Egils hus
 • 04 – Als hus
 • 05 – Jorm och Elviras husbåt
 • 06 – Bun-Joes flotte

 

Folk och Fä:

Med en så liten by, är inaveln ett faktum och de flesta är släkt med varandra på ett eller annat sätt. 50 Familjer (Totalt 234 invånare). Byn styrs av ett äldste råd, som består av mutanten Egill, Sköldpaddsbesten Leonard och Vargbesten Zentia.

 • ♂ Al – Mutant (87%) Biblotekarie (Kunskapare)  – Spelas av Tuva
 • ♂ Belvin – Mutant (??%). Bun-Joes bror
 • ♂ Bun-Jue – Mutant (80%) Skrotsmed (Skrotskalle) – Spelas av Jenny
 • ♀ Dora – Mutant (58%). Bun-Joes, yngsta syster, med alg-grön hudfärg. 4 år
 • ♂ Egill – Mutant (88%)., äldste. Äldre bror till Al och Ylva. 57 år gammal (Född år 41).
 • ♀ Elli – Mutant (??%). Bun-Joes syster 3
 • ♀ Elvira – Mutant (??%). Mor till Bun-Joe och hans 7 småsyskon.
 • ♂ Felin – Mutant (64%). Odlare med enbent (+träben) vaktgås. 18 år.
 • ♂ Felon – Mutant (56%).  Odlande nybyggare. Felins far.
 • ♂ Gorm – Mutant (??%). Bun-Joes bror
 • ♀ Jane – Varg best. Rikards mor, och dotter till Zentia
 • ♂ Jorm – Mutant (??%). Far till Bun-Joe och hans 7 småsyskon.
 • ♀ Jorna – Mutant (??%). Bun-Joes syster
 • ♂ Leonard – Sköldpadds best, äldste
 • ♀ Maurie – Mutant (??%). Bondmor och Felins mor.
 • ♂ Rikard – Varg best (49%) Jägare (Zonstrykare).  – Spelas av Jack
 • ♀ Sally – Mutant (??%). Skrotskalle, Ljushuvud.
 • ♀ Siniss – Mutant (67%). Skrotskalle, Svartfinger.
 • ♀ Vera – Mutant (??%). Bun-Joes syster
 • ♀ Ylva – Mutant (??%). , Al och Egills syster. Mor till Elvira. Mormor till Bun-Joe.
 • ♀ Zemira – Mutant (??%). Bun-Joes äldsta syster
 • ♀ Zentia – Varg best, äldste. Mormor till Rikard.

Sirius Mall

Ett gammalt köpcentrum i utkanten av Mag Mell City. Har länge tillhört gänget Fomoris, men de attackerades och dräptes av den grupp som senare blev Sirius Crüe.

 


Våning 1

Bottenvåningen

 • 101 –
 • 102 –
 • 103 – Taco bar
 • 104 – Hamburgeria
 • 105 – Pizzeria
 • 106 – Gulash-Resturang
 • 107 –
 • 108 –
 • 109 – Tsao lair, Akkakkabuto och farmor Li’s tillhåll. Ordniarie ingång har förstörts i och med byggandet av muren som går genom byggnaden, men Akka har skapat sig en egen dörr.
 • 111 – Hops shop. Hops skrotbyggarverkstad och pryllager.  Fd tv-butiken
 • 112 – Handikapp-anpassad toalett
 • 113 – Större toalett med skötbord
 • 114 – Toaletter, 3 st som är ca 2×3 meter vardera.
 • 115 – Stora scenen. En rejäl scen med koncert-stora högtalar pelare (trasiga) vid sidan av.
 • 116 – Elcentral. Laddrum för robotar (10 platser) samt omklädningsrum för teatern. Korridor ut till stora scenen (115).
 • 117 –
 • 118 – Moses labb – Fd Sanitetsrum för städmaterial. Numera ombyggt till kemilabb och hembränningsstation.
 • 119 –
 • 120 –
 • 121 –
 • 122 – Skobutiken Sole Survivor, som sålde kraftiga kängor och vandrarskor.
 • 123 – Laika Cameras Inc – Photo & Cameras. Ett hål i bakre väggen leder till kloaksystemen under Mag Mell City. Hålet är för tillfället barrikaderat innefrån köpcentret.
 • 124 –
 • 125 –
 • 126 –
 • 127 –
 • 128 –
 • 129 – Säkerhetsrum 2. Saknar helt fönster och har en rejäl metalldörr.
 • 130 – Fontänen. En stor bassäng i mitten av våning 1. Knädjupt i vatten (rötsmittat) och dekorationer i form av flera små öar, palmer och broar i plast.

 


Våning 2 – Entré plan

Entréplan

 • 201 – Stora entrén. Har ett metall-challusi som kan fällas ner och barrikadera fönstren och dörrar ut ur köpcentret.
 • 202 – Thailander, kiosk för Thaimat. (Deras sloggan är: ”There can be only one!”)
 • 203 – Sushay away, kiosk för sushi2go.
 • 204 – Dr Lauries mottagning. Fd klädbutiken KM, Kenneth and Morris.
 • 205 – Akkas Kampsportsstudio. Fd matbutiken Muk Kee Kha (Förkortning av Mukhyaalay kee khareed limited), en indiskt matbutikskedja.
 • 206 – Chark med frysrum
 • 207 –
 • 208 –
 • 209 – Café Sirius
 • 210 –
 • 211 –
 • 212 –
 • 213 –
 • 214 –
 • 215 –
 • 217 – Nöfferys rum. Fd Canis Majoris, petstore
 • 218 – Sirius Stuff. Den affär som Sirius Crüe håller för att sälja saker till resten av Mag Mell City. Fd Informationsdisk

 


Våning 3

Översta våningen.

 • 301 – Security room. Övervakningsrum och kontrollrum för bland annat fällgallet och lampor. Alla tre dörrar i detta rum är av metall. Ett stort glasfönster funnits ut mot rester av gallerian, med fönstret är nu trasigt och det är stället ett stort gapande hål ut mot avgrunden. Fallhöjd på ca 30 meter.
 • 302 – Holdingroom. Ljudisolerat förhörsrum med metalldörr.
 • 303 – Security hallway. Säkerhetssluss.
 • 304 –
 • 305 –
 • 306 – The Nights Watch, ur butik.
 • 307 –
 • 308 –
 • 309 –
 • 310 –
 • 311 –
 • 312 –
 • 313 –
 • 314 – Jofferys corner. Fd Jolly Comix, serietidningar
 • 315 –
 • 316 –
 • 317 –
 • 318 –
 • 319 –
 • 320 –

 

Den del av köpcentrat som är öppet för allmänheten, är bara stora ingången (201) och vägen fram till Dr Lauries mottagning (204) och deras butik Sirius Stuff (218).

I butiken säljer gänget saker som de hittat och inte vill spara för sig själva. Till en början var det saker som fanns kvar i köpcentret, men dessa saker börjar nu sina och nu är det mest saker som de ramlat över ute i zonen.

 

Igg Händelseförlopp enligt polisrapporten

 

Torsdag  22 augusti 2015 – Kl 10:10
Västergatan 1, Iggesund
Fredrik Widell attackerar och misshandlar Thomas Collin, en tidigare arbetskollega – i Thomas hem. Han vill tvinga till sig hans vapen, en gammal revolver, men Thomas har redan sålt den. Fredrik binder Thomas. Fredrik tar lite mer än 1000 kr i kontanter från Thomas hem och stjäl sedan Thomas bil – en svart, Ford Mondeo 2.0 -97, med nummerplåt: EGW 746.

11:01 til 11:17
Medskog Norra
Fredrik Widell fångas på en övervakningskamera medan
han köper silvertejp, rep, spikar, knivar, hammare och en
kofot på Jula, Medskog Hudiksvall.

12:00 till 15:30
Götvägen 11
Fredrik Widell går in i Bystedt-familjens hem på Götvägen 11 via altandörren på baksidan. William Bystedt, 6 år, och grannen, Linda Jäderberg,
55 år, är då i hemmet. Linda har anställts av Ann-Charlotte Bystedt, som barnvakt. Fredrik Widell dödar Linda Jäderberg och håller sedan William fånge.
Under eftermiddagen vandaliserar Fredrik Widell Bystedts hus. River ner tapeter och bränner upp William Bystedts leksaker och andra tillbehörigheter på vardagsrumsgolvet. Därefter skär Fredrik Widell benen av
familjens hund, cocker spanieln Buzz. Kriminalteknikerna tror att William tvingats bevittna dessa händelser.

13: 16 till 13:18
Västergatan 1, Iggesund
Thomas Collin, har lyckats ta sig loss från de rep som Fredrik Widell använt för att binda fast honom, och rapporterar överfallet och bilstölden till polisen. En arresteringsorder utfärdas för Fredrik Widell och bilen rapporteras stulen.

15:30
Götvägen 11
Niclas Bystedt, 32 år, antas ha kommit hem från
jobbet på Iggesunds Rör. Fredrik Widell står  antagligen i bakhåll och Niclas överfalls direkt han kommer innanför dörren. Niclas Bystedt mördas sedan under tortyr-liknande omständigheter.

16:42
Götvägen 11
Fredrik Widell tvingar William Bystedt att ringa sin skollkamrat, Sara Nordgren 7 år, och frågar om hon vill leka.

17:00
Götvägen 11
Sara Nordgren kommer till huset på sin cykel.
Fredrik Widell binder henne med silvertejp och sätter även tejp för hennes näsa och mun. Han lägger sedan Sara i en garderob på övervåningen av huset, där hon kvävs till döds.

17:52
Götvägen 11
Fredrik Widell lämnar William Bedford bunden i en garderob på husets övervåning tillsammans med Sara Nordgrens kropp och kör sedan själv iväg i sin stulna bil. Grannen Jörgen Westerman ser Fredrik Widell lämna huset och blir misstänksam. Jörgen går över Götvägen 11 och knackar på men får inget svar. Han ringer sedan polisen och ger en beskrivning av Fredrik Widell och den stulna Ford Mondeon.

18: 15 till 18:30
Medskog Norra
Fredrik Widell parkerar den stulna bilen utanför Jula, där Ann-Charlotte Bystedt jobbar, Han fångas återigen på en övervakningskamera, som visar att han säger något som lockar ut henne till bilen, där ett vittne, Sonja Hansson, ser Fredrik slå Ann-Charlotte medvetslös, lägga in henne i bilen och kidnappa henne. Sonja larmar polisen och lämnar signalement på både offer och gärningsman samt beskriver den stulna bilen.

18:43
Götvägen 11
Polisern Adrian Karlsson, anländer till Götvägen 11 som svar på Jörgen Westermans larm. Han upptäcker tecken på våld inne i  huset genom att titta in genom fönstren, anropar på förstärkning, och går sedan in i huset för att se om han kan hjälpa några överlevare och kolla efter den misstänkte.

18:50
Götvägen 11
Fredrik Widell återvänder till Götvägen 11 och övermannar Adrian Karlsson och tar honom som gisslan tillsammans med William
Bystedt och Ann-Charlotte Bystedt. De försvinner längs Skärnäsvägen enligt vittnet Jörgen Westerman

19:01
Götvägen 11
Polinsinspektörerna Felicia Engström och Kennet Skoglund kommer till brottsplats 1 på Götvägen 11. Efter att ha upptäckt kropparna och noterar att konstapel Adrian Karlsson saknas, skickar de ut en nationell arresteringsorder på Fredrik Widell. Polispatruller skickas till hemmet och hans arbetsplats.

20: 13
Alderholmen 1
Polisinspektör Felicia Engström följer upp rapporten om den stulna bilen och talar med Thomas Collin. Denne informerar om att han och Fredrik jobbat tillsammans tidigare på Alderholmen, där de monterade ner gamla fartyg till en skrotfirma.

20:32
Alderholmen 1
Felicia Engström och Kennet Skoglund anländer till Alderholmen och
upptäcker det stulna fordonet på piren. Felicia Engström anropar på förstärkning och går tillsammans med Kennet Skoglund ombord på fartyget.

20:43 till 20:49
Alderholmen 1
Kennet Skoglund dödas ombord skeppet i skottlossning med Fredrik Widell, som sedan låser sig i maskinrummet. När Felicia Engström slutligen hittar en annan ingång till maskinrummet, finner hon Fredrik Widell i
ett katatoniskt tillstånd, tillsammans med en medvetslös
Adrian Karlsson och den lemlästade kroppen av Ann-Charlotte Bystedt. William Bystedt hittas inte.

20:49
Alderholmen 1
Polisförstärkning, en ambulans och rättsmedicinsk personal
anländer till skeppet på Alderholmen 1.

Slutsats
Trots ett grundligt rättsmedicinskt undersökning, hjälp från Adrian Karlssons
vittnesmål och en sökning med hundar, har vi inte kunnat hitta William Bystedt. Hans kropp är inte heller återfunnen. Han antas dock vara död och kroppen antas antingen vara dumpad överbord eller dold i fartygetes nedre nivåer, där kol och spillolja försvårar det för hundarna att finna något.