EAZ – Fenomen

Olika typer av fenomen som kan drabba zonen.

 1. Blindgångare (MA25)
 2. Drömblomster (MYZ69)
 3. Elfälla (GA66)
 4. Elstängsel (GA65)
 5. Frätargräs (MYZ70)
 6. Gasmoln (GA65)
 7. Gejser (GA66)
 8. Isstorm (GA66)
 9. Jordbävning (GA67)
 10. Lavin (GA68)
 11. Ljusbävning (GA69)
 12. Magtorsk (MYZ70)
 13. Parasitsvamp (MYZ70)
 14. Skogsbrand (GA69)
 15. Slukhål (GA69)
 16. Sotfly – Sjunkhål av aska (MA28)
 17. Syraregn
 18. Väktartromber – Små drönare som skadar inkräktare genom att vivla upp damm och smuts (MA29)
 19. Zontörne – Taggbuskar (MYZ77)
 20. Ärgflyn – Flygande och frätande maneter (MYZ77)
 21. Översvämning (GA69)

Dirt shark

Denna muterade best liknar sin havslevande kusin men har förmågan att glida
fram genom sand och lös jord. Landhajen är brunspräcklig till svart i färgen, saknar ögon men ser istället med ljudsignaler som känsliga mutanter ofta kan snappa upp. Större landhajar blir uppemot tio meter långa och sätter i sig allt som kommer i deras väg.

Grundegenskaper: STY 6, KYL 3.
Färdigheter: Slåss FV 4, Ta krafttag FV
3, Smyga FV 4 (under jord), Fly FV 3
(under jord).
Pansar: 4
Vapen: Bett (vapenskada 2).

Smygattack: Landhajen anfaller vanligen underifrån genom en smygattack. Den tar sats genom marken och kan förflytta sig från kort avstånd och angripa sitt mål i samma runda. Slå smyga för landhajen – om slaget lyckas får hajen en frirunda. Väl uppe på marken rör sig landhajen normalt.

Dykning: En landhaj i ytläge kan dyka ner under jord igen. Det räknas som en handling. I rundan därefter kan den återigen göra en smygattack – trots att offren är beredda på attacken är det näst intill omöjligt att veta var hajen ska slå till.

Underminera: Genom sin förmåga att snabbt förflytta jord och sand kan landhajen underminera stenar, klippor, murar och byggnader som dess offer tar skydd på. Om hajen klarar ett slag för ta krafttag rasar objektet samman. Ett försök får göras per runda (räknas som en handling).

Vatten: Landhajen kan inte andas vatten
varför ett listigt byte kan ta skydd genom
att ta sig ner i närmaste vattendrag eller
ut i sankmark.

Ragbeast

En storvuxen varghybrid, som överlevt allt världen har kastat över den och nu smyger den runt bland ruiner och träd.

ATTACKER (Slå 1T6)

 1. RIVATTACK!
  Med ett vildsint språng kastar sig ulven framåt och river en även-
  tyrare med sina vassa klor. Äventyraren attackeras med åtta grundtärningar

  och vapenskada 1 (huggskada).

 2. VILDSINT BETT
  Dovt morrande ger sig besten på närmaste äventyrare och biter
  med all sin kraft. Genomför en attack med sju grundtärningar och vapenskada

  2 (huggskada). Attacken går att parera, men om attacken lyckas blir offret även utsatt för en frätskada.

 3. DÖDSSKAKNING
  Besten tar ett språng och biter sig fast i en äventyrare
  inom nära avstånd, varpå den skakar den olycksalige äventyraren och
  slänger iväg henne. Slå för attacken med sju tärningar och vapenskada
  2 (huggskada). Om attacken träffar slungas offret till

  nära avstånd och landar liggande.

 4. SPRÅNGATTACK
  Odjuret tar sats och ger sig i full fart på en äventyrare inom
  nära avstånd med all sin tyngd. Slå för attacken med åtta grundtärningar
  och vapenskada 1 (krosskada). Om attacken träffar faller offret omkull och
  besten får direkt göra en extra attack (sex grundtärningar och vapenskada 2,
  huggskada), utanför normal turordning. Den extra attacken går inte att

  undvika.

   

 5. LÅST KÄKE

  Besten biter sig fast i en av äventyrarnas arm eller ben och låser käkarna i en brutal mangling. Genomför en attack med sju grundtärningar och skada 2 (krosskada). Vid träff blir äventyraren greppad och tar frätskada (1 poäng) varje runda denne fortfarande sitter fast. Eventuella arm- eller benskenor förlorar 1 bonus för varje runda som besten håller kvar sitt grepp.

 6. HALSBETT
  Besten ser en blotta och slänger sig över en äventyrare och biter mot halsen för att försöka släcka hennes liv. Slå för attacken med tio grundtärningar med vapenskada 2 (huggskada). Attacken går att parera men oavsett om attacken lyckas eller ej, så får äventyraren halva skadan (avrunda uppåt) även på INTELLIGENS, till följd av den skräckfyllda upplevelsen.  Lyckas attacken tar offret dessutom frätskada.

  FRÄTSKADOR

  En Raggbest saliv är frätande, vilket gör att de kan äta nästan vad som helst. Det gör även att deras bett kan ge en obehaglig överraskning. Om ett offer tar frätskador efter någon av attackerna ovan så tar de omedelbart 1 poäng skada på STYRKA ELLER sänker sin rustnings bonus med 1 poäng, om SL anser att kroppsdelen är täckt av rustningsdelar. Efter rustningsdelen nått försvarsvärde 0 är den förstörd och eventuella vidare attacker kommer skada öventyraren istället. Om besten håller kvar äventyraren, så fortsätter äventyraren få denna typ av skada varje runda, tills dess att denne blir bruten.

  Finns det fler fiender i direkt närhet så kommer Raggbesten ignorera brutna motståndare och istället angripa nästa fiende. Är den stackars äventyraren ensam eller alla är besegrade, kommer Raggbesten avsluta ett av offrens liv, och sedan släpa iväg bytet till en lugn plats för att förtära det.

Adelia fon Hartmans glosbok

En ingalunda fullfjädrig betäckning av skrofmål, sydpyrisk jidder, grötvälska och lägre mellanmål:

Automat– robot
Balett:hela baletten = hela sällskapet.
Basse= dräng, assistent, ofta som ändelse. Ex. bagarbasse, slaktarbasse.
Baklås – att tveka“Jag gick helt i baklås, hann inte ens ducka”
Batting– barn, småtting.
Blask – alkoholfri dryck.
Blaskig– mesig.
BOBB– robotserie, ex. Lingo-BOBB, Bistro-BOBB, Butler-BOBB, Gigolo-BOBB
Boss= chef
Bult= person, man eller kvinna, som sysslar med något. “Timmerbult”, “hackebult”, “fyllebult”, “skeppsbult”, “farmarbult”, “snokarbult”, “karavanbult”, “slingerbult” o.s.v.
Bärplockare– Halvgalna zonfarare med näsa för ätliga bär.
Cheff– chef
Chelloveck– Person
Cigaryl– flottare rökdon
Cigg– forntida rökdon
Dagens– Maträtt med okänt innehåll, ofta en suspekt gryta bestående av seg sumpvarg.
Dama – kvinna
Darr– Rädd, rädsla.“Du var svin-äte-mig en darrig typ!”
Drabant – Stort hårlöst djur, med liten slokande snabel. Inte sällan 5m mankhöjd. Vanligt karavandjur.
Drickat– stort vattendrag, sjö eller hav.
Dritton= många“Det är dritton rubbitar på åkern!”
Drugg– vän
Drulle– Mutanten på gatan.
Dubbla– Att skynda“Jag dubblar mig!”
Dunsta– Ge sig av
Dux– mystifik zonperson
Dystergran– glädjedödande barrträd med psioniska egenskaper.
Fallfrukt– skräp (på gator), som inte sällan plockas upp och sparas.
Fajt= strid, slagsmål
Fejs– Ansikte
Fimp– Samlingsnamn för rökdon som cigg och rökkorv
Firre= fisk
Flabba– skratta
Foderlucka= Mun
Framfall– Att anfalla rakt på, attack“Håll gubbar! Vänta! Vääänta! Nuu! FRAAAMFAAALL!!!!”
Fräsa– steka
Fräsare– kock eller sorgelös individ. Även förstärkande ändelse som indikerar status eller pondus. -fräsare (ex. skrotfräsare, rubbitfräsare)
Fullfjädrad= påklädd, komplett
Gloppig– korkad
Jeppe= person“Inte vet jag vem det var. Någon jeppe bara.”
Jiddra= tala
Jos – dryck, vanligtvis alkoholhaltig. Kallas även tokjos efter lustiga bieffekter vid inmundigande. Även bränsle.
Rövfläsk: kasta rövfläsk= Beröm, Berömma
Gluffa= äta.
Gluggar= ögon
Grunka= sak, pryl
Gojs= Mjuk mat eller trögflytande vätska
Gåsapåg– Fredligt gåsfolk, dessvärre välsignade med oslagbart mört kött
Gåsatåg– Pågarnas traditionella ringdans, även skämtsamt om gåsjakt“Vi ska ut på gåsatåg, haha!”
Joxa= knega
Jumbo– Stor, störst
Kajko– trasig
Kaka på kaka– Något alldeles extra bra!
Kartoffel – rotfrukt
Klotglotare– psioniker
Kraftpära– särdeles stor potatisliknande rotfrukt
Krake– dumdjur
Krumelur= bokstav
Kräfta– robotvirus (se även signalkräfta)
Kvark– liten gnagare med smak för zonfarares matsäck. Finner sin väg in i vilket skafferi som helst.
Lingo– Språk, prat
Lobobster– stort, farligt kräftdjur som smakar förträffligt
Magtorsk– Parasit som lever som yngel i vattendrag, men växer i värdkropp tills den äter sig ut genom värdens mage, varpå den självdör.
Manick, manickel– apparat
Mojäng– grej, sak.
Mocka– kaffe.
Molocker– Större munkdjur, med krämig slaggmjölk
Munk– större insekt, ex.sorgmantlad avfallsmunk, äggamunkochvärre ringmunk. Gemensamt för dem alla är deras krämiga magsubstans ur vilken mjölk kan kramas. Mjölken ystas till delikatessen munkost.
Must – Klenare jos, ex. ölmust
Mäla= prata
Mök– unken, överlag dåligt. Vanlig förstärkning.“Förmökat! Här kommer en ilsken mökjeppe!”
Nuffra– siffra
Näggum– kraftfullt nej, nekande, inte, inget
Pamp– chef
Påve– chef, hövding
Plastic– Forntida material, hållbart och ofta färgglatt.
Plurret= vattnet
Pluska– plånbok
Puffra= skjutvapen
Pågatåg – intim manlig dans
Rubbit– Smakrik och krigisk kanin
Rubber– Rubbitarnas förträffliga tätningsmaterial
Signalkräfta– luftburet robotvirus
Skägglimpa– Barkbaserat bröd, bakas av Skäggekens mustiga bark
Slabba= otacksamt arbete
Slaf– säng, nattlogi
Slingerbult= någon som alltid tar sig ur knipor
Snarkofag= grav
Snicksnack= skitsnack
Snickelisnicksnack = kvalificerat skitsnack
Snuffa= döda
Socker– bollsport. Spelas i hela den kändavärlden. Lätt våldsamt och publikfriande.
Svin-äte-mig – Ta mig tusan
Storfräsare– person med hög status och/eller pondus.
Storskövlarsvin– stort svinaktigt och lömskt monster
Wobbler – vanlig båttyp
Ofjädrad– naken, ofärdig
Qvinns= kvinnor
Zonfarare – Skymningszonens hjältar och mytomspunna vandrare.
Åhl– Snokliknande södermal. Definerar sältternas kök med åhlamust, åhlaspäcka, åhlfrikassé m.m.
Älvsugga– båttyp och strandfolk

Shredd Buzzard

Från höga ruiner spanar vråken ut över Zonen med sina gula ögon.
Gråbruna fjädrar låter den smälta in omgivningen. Sitt namn har besten fått av sina muterade klor som liknar långa knivblad. Vråken jagar genom att dyka ner på sina offer och med klorna knipsa av lämplig del, eller bara ta tag i
offret och flyga iväg. De största bestarna  har mätt upp till tio meter mellan vingspetsarna. Yngre eller mindre exemplar nöjer sig oftast med att riva ut ögon eller knipsa av öron.

Grundegenskaper: STY 8, SMI 8
färdigheter: Slåss FV 3, Fly 4, Ta krafttag FV 2.
Pansar: 1
Vapen: Klor (vapenskada 2, vid träff slits
ett rejält köttstycke loss).

1 KLOATTACK!
Vråken river två äventyrare inom NÄRA avstånd. Genomför en
attack med sju grundtärningar och vapenskada 1 (huggskada) mot var och en
av dem.

2 HUGGATTACK!
Besten hugger närmaste äventyrare med sin vassa näbb. Genomför
en attack med tio grundtärningar och vapenskada 2 (huggskada).

3 DYKATTACK!
Vråken sveper genom luften och river en olycklig äventyrare
inom NÄRA med all sin kraft. Genomför en attack med nio grundtärningar och
vapenskada 2 (huggskada). Om attacken träffar slås offret till marken.

4 RAMMATTACK!
Vråken flyger med all kraft in i en äventyrare med sitt hårda huvud. Genomför en attack med tio grundtärningar och vapenskada 2 (kross-skada). Om offret träffas slås hon till marken.

5 SKAKATTACK!
Bestens käft fattar ett kraftigt tag om en äventyrare inom ARMS LÄNGD och skakar henne våldsamt. Genomför en attack med nio grundtärningar och vapenskada 2 (huggskada). Om attacken träffar slängs äventyraren till NÄRA avstånd och slås omkull.

6 SLÄNGD MOT MARKEN!
Vråken griper tag i en äventyrare inom NÄRA avstånd med sina klor och lyfter mot himlen. Slå för attacken med åtta tärningar. Om attacken lyckas får varelsen tag i offret och lyfter mot skyn (KORT avstånd). I början av nästa runda släpper vråken sitt offer, som tar fallskada från 10+2T6 meters fall.

Hantverk i Mutant: År Noll

av ‎Warren Goguen‎ till Mutant: Year Zero gruppen på Facebook. Översatt av Google Translate med lite hjälp av Jonnie H.

Här är några hemmasnickrade hantverksregler. De är detaljerade men enkla nog.

Skrotvärdering

Värde modifierare
Ok = Vanligt (+0)
Trevligt = Mindre vanligt (+1)
Bra = Unik (+2)
Wow = Exotisk (+3)
Unik = Automatisk framgång eller +1 stunt

Hantverk i MYZ

Mecka-färdigheten gör det möjligt att kombinera två olika skrot-modifierare. Ex: ovanlig (+1) + unik (+2) = exotisk (+3)

Allt skrot anses vara av vanlig storlek.

Hantverk (C)
Skapa + Kyla (ny färdighet)
(Skrotskallar använder Mecka)

Ta den totala bonusen och skada sedan dela summan på hälften och avrunda uppåt. Det talet är den enda minsta modifieringsresultatet som krävs för att tillverka detta objekt, ytterligare stunts omfattas av det lägre värdeskottet. Endast Skrotskallar kan lägga stunts till prylarna.

Reparera utrustning

Reparation + Kyla (ny skicklighet)
(Skrotskallar använder Mecka)
1 skrot används per nivå av förlorad utrustningsbonus reparerad.

Reparation av elektriska artefakter får -3 på slaget.

EAZ – Klassförmågor: Djurförmågor

Hos de karaktärer som står närmast besten, så finns det möjlighet att utveckla djurförmågor. Det är främst förmågor som naturligt finns hos den ras vars best du har inom dig, men det finns möjlighet att mutera utanför sina naturliga förmågor också.

 • Amfibisk
 • Blixtsnabb
 • Flyktsinne
 • Giftbett
 • Grävare
 • Hoppförmåga
 • Jaktsinne
 • Klättrare
 • Liten
 • Ljudlös
 • Lurvig
 • Löpsnabb
 • Nattsyn
 • Pansar
 • Rovattack
 • Sjätte sinne
 • Stor
 • Svans
 • Varningsrop
 • Växtätare

Kostnad

För att kunna köpa upp en djurförmåga med erfarenhetspoäng gäller följande.

 • Du får max ha en mänsklighet på 74%
 • Du ska ha förlorat dig till besten nyligen (Se regler för detta nedan).
 • Om du önskar skaffa en djurförmåga som inte naturligt finns hos din best, dubblas kostnaden för det första steget i den onaturliga förmågan. Övriga steg kostar ordinarie pris.
 •  Om du blandar djurförmågor med mutationer eller cybernetik, så minskar din mänsklighet med extra mycket för den förmåga som inte finns i din klass. Dvs om du är en djurmutant med mutationer från start, men nu även skaffar djurförmågor, så kommer varje djurförmåga du skaffar, ge dig dubbelt så högt avdrag på mänskligheten.

Mutant 3000

Projektsida för vår kommande Mutantkrönika.

Språk

Ser vi det som självklart att vi kör på Svenska? Dvs svenska ortsnamn och karaktärsnamn? Eller vill vi hellre ha engelska namn på gäng, karaktärer och platser?

Martin C: Ska vi spela på svenska så tycker jag iaf att de flesta namn bör vara på svenska. Dock är det ju ”modern” tid, så andra språk förekommer väl ändå?

Jag ser inga problem i att spela på svenska men använda mig av engelska/amerikanska namn. Det låter oftast helt enkelt bättre eftersom vi är så marinerade i amerikansk kultur. Cathedral of Flesh låter häftigare än Köttkatedralen i mina öron, för att ta ett exempel. Jag har noterat att även spelare oftare väljer namn som Mike, Roscoe eller Adrian än Nils, Klas och Petter-Niklas. Men det är väl en smaksak helt enkelt.

Men just språk väljer vi själva. Vilka språk har överlevt domedagen och tusen år framåt? Är det samma språk som talades på platsen före? Det har betydelse utifall man förstår t ex vad en gammal tidning eller skylt säger, eller om sånt är som hieroglyfer för karaktärerna. Det sätter typ en svårighetsgrad på spelet.

Teknologi

Vilken nivå av teknologi vill vi ha som standard?

MItt förslag är att vi börjar på en hyfsad Steam Punk nivå. Vapen från den gamla världen är extremt ovanliga, utan det gäller att bygga egna.
Kulvapen är roligare än laservapen i mina ögon, så bara dem som har nått allra högst teknologiskt har tillgång till laser. Andra använder kulor eller andra improviserade projektiler.

Ekonomi

M:å0 kör som ni kanske minns, med ammunition som valuta. Jag tycker vi skippar detta och fixar något eget. Typ som Fallout som kör med kapsyler eller något annat. I en gammal mutant-krönika jag körde, var plastkort valuta.  Alla sorters plastkort. Värdet baserades på färg på kortet.
Alternativt gör vi det enkelt för oss och kör med klassiska ”Krediter” eller nån annan typ av nya pengar.

Geografi

Hur stor karta? Vi har märkt i både vår tidigare mutant-krönika Hellsingland, och nu senaste i Forbidden Lands, att en gigantisk karta kan göra att man irrar omkring planlöst. Jag tror mer på en lite mindre, men koncentrerad karta, där varje zon kan variera extremt mycket.

Alternativt skippar vi världskarta helt från början och gör som Minecraft, dvs skapar fortsättning när vi kommit fram till kanten av den ”kända världen”.

Jag ser dock gärna att varje spelare bidrar med något. En zon eller plats som ni vill ha med. Vill du ha en sjörövarstory? Beskriv en zon där det passar in.  Vill du ha mörker och kyla? Skapa det.

Vart ska vi börja?

Vi behöver dock komma överens om en plats där vi alla börjar. En hemort som vi alltid återvänder till. Vad är det som gör att vi inte kan lämna den bakom oss? Vad gör att vi återkommer? Varför längtar ni dit?
Hur ser den platsen ut i förhållande till resten av världen?

Ett förslag kan vara Western-staden vi pratat om. Nybyggare i en atom-öken. Delar av vilda västern, delar av steampunk, och delar av tidigare versioner av Fallout.

Fler förslag?

Inspiration jag gärna ser med i denna krönika

Själv fick jag en massa idéer av att bara börja bygga på denna lista, så jag tän kte att ni kanske också får inspiration till karaktärer, platser och äventyr av den.

Data & Tvspel

 • Fallout
 • Mad Max
 • Monkey Island

Film & Tv

 • Bladerunner
 • Dödmatchen
 • Femte elementet
 • Fire Fly
 • Flykten från New York
 • Mad Max
 • Maximum Overdrive
 • Pirates of the Caribbean
 • Sharknado
 • Star Wars (Speciellt Rogue 1 och Han Solo story)
 • Tank Girl
 • Wild Wild West

Rollspel

 • Mutant: Undergångens arvtagare
 • Vampire the Masquerade

Serietidningar & Böcker

 • Judge Dredd
 • Tank Girl

Intriger och hemlighetsmakeri

Jag vill gärna se mer intriger, både mellan er och SLPs, men även mellan er spelare. Så jag tycker vi kör med dolda karaktärsblad och arbetar lite mer med karaktären denna gång. Bygger kontaktnät och både positiva och negativa influenser i ens liv.

Några tankar från er andra om det?