Hellsingland – En översikt av sektorer

Det är fortfarande inte så många sektorer som hunnits utforskas ordentligt, men här sammanställer vi de sektorer vi känner till och de platser som finns inom dem.

Sektor 7E

 • Ödlornas undervattensfarkost

Sektor 11L

 • Oraklets Ägg

Sektor 12I

 • Frätödlor

Sektor 13G

 • Lexxrike
 • Lexxarna

Sektor 14H

 • Husruiner bebodda av Raggbestar och Zongastar

Sektor 15F

 • Bifrost
 • Tyrierna
 • Avgrunden

Sektor 15P

 • Katedromen
 • De Utstötta

Sektor 16K

 • De leende ansiktenas grotta

Sektor 16L

 • Hypnogetingarnas fält

Sektor 16P

 • Maní templet

Sektor 17G

 • Svampbacken

Sektor 17I

 • Tyria

Sektor 17J

 • Fordonsbarrikaden

Sektor 17K

 • Gastnästet

Sektor 17L

 • Gastfaderns Gård

Sektor 17O

 • Giga N

Sektor 18H

 • Flygröret
 • Pysbestar

Sektor 18N

 • Robottornet
 • Glödängen

Sektor 18P

 • Vattenreningsverket
 • Vattengastarna
 • Skrädesvråken
 • RGB

Sektor 19D

 • Dr Livs Ö

Sektor 19E

 • Kärrets guld

Sektor 19P

 • Midgård
 • Bytesfortet
 • D8s Ståsluk

Sektor 21P

 • Aska

Sektor 25E

 • Ingången till Paradisdalen