Streck 1065 – Flygröret

Arkdata: Krubb 2, Kultur 1, Teknologi 1, Försvar 8. Invånare: 207 (28N, 49F, 96T, 21H, 13M)

Under gårdagskvällens möte mellan avdelningsledarna diskuterades arkens snabbt sinande krubbförråd och hur snabbt sämre arken blev av det slitage som den utsattes för på grund av bristande underhåll. Det röstades enhälligt fram att krubb var det viktigaste bekymret och förslaget om att få jägarna mer samordnade och bilda ett jaktlag ansågs var det bästa alternativet. Personal från främst avdelningarna Frej och Heimdal gjorde gemensam sak av att utveckla jakttekniker. Dels behövdes bättre vapen och då främst skjutvapen framställas, men alternativet fällor dök också upp.

s1_flygr

En grupp avnio mutanter begav sig till foten av Svampbacken, där marken är förhållandesvis mjuk, och började där gräva en grop för att göra en fälla. Heimdalaren Mora upptäckte något de kallade för ett flygrör, tydligen någon typ av flygande fordon som människorna hade en gång i tiden, enligt skrotskallen Canon. Fyra stycken ur gruppen gick för att undersöka vraket, bara för att attackeras av två stycken vilddjur, båda nästan lika stora som en halv mutant.
Gruppen kom undan med blotta förskräckelsen och mindre klössår, men krossaren Muscle Propplös som stod vakt utanför vraket hittade bestarnas mor… en stor best som nog vägde mer än två krossare tillsammans och med huggtänder stora som underarmen på Muscle, och klor som skar genom hans skalbagge-pansar som om det vore lera. Det såg ut som de alla skulle sluta som mat till varelsen som de i efterhand kallat för Pys-best, efter ljudet de små lät innan de anföll. Men på något sätt lyckades Arla Lättmjölk skrämma besten genom att stirra på den och i en plötslig panik började besten snurra runt, rulla sig på marken och till sist fly in i buskaget i närheten.Gruppen passade på att fly tillbaka till de andra.
När fällan var färdiggrävt, täckte de den med löv och kvistar och skyndade sig hem.

Dokumenterat av Krönikör Sorsa Hackman, avd Frej.