Ralph

ralphMutant från Avd Frej i Bifrost, men som valde att lämna arken. Hon blev därefter en av Äggväktarna som vakade över Oraklet, fram tills han mördades. Nu har hon vandrat omkring i zonen till hon nyligen träffade på Arla och Canon och följde med dom tillbaka till Giga N.

Utdrag från krönikeloggen Streck 3681:
Hon berättar om att väktarna upplösts efter att Oraklet mördats och att några av de forna väktarna nu söker efter de skyldiga til mordet för att hämnas. Hon berättar även att hon funnit Moder Gretes kvarlevor i vattnet under Oraklets Ägg. Bland kvarlevorna fann hon ett klot av glasliknande material, stor som en handboll. Hon hävdar att man ibland kan se Moder Gretes ansikte i glasklotet och även att de mystiska ljuspelarna kommer från klotet ibland. Hon vet dock inte hur man aktiverar det.

 

 

Kön:  ♀ 

Grupp:
Syssla:

Grundegenskaper: Styrka 2, Kyla 3, Skärpa 4, Känsla 5

Färdigheter:  Slåss 1, Skjuta 2, Chackra 3, Genomskåda 2, Manipulera 3, Vårda 1

Talanger:

Mutationer: Klärvoajans, Sporsäckar

Utrustning: