Kalles

Zonstrykare från avd Heimdal, som var en av de första som vågade sig över den svarta vägen. Mördades av zongastar och spetsades på påle vid utfarten till vägen upp till arken Bifrost.