Lexxrike

De gamla pumprum som fanns under arken Bifrost tidigare och som kallades avdelning Njord. Numera är den inre vägen bortsprängd och en egen ingång har grävts ut.

Fd avd Njord, går numera under namnet Lexxar och bor där nere.
Livnär sig på att sälja det renaste vattnet i zonen, via den lilla handelsbod de byggt utanför ingången till Lexxrike.