Maskros

Angora hamster, labnamn Joplin 36.
Syster till Tussilago
Uttryckte tidigt sitt missnöje mot Väktarna och blev snabbt utpekad som bråkstake. Väktarna invaderade Vilddjurstids-festen och letade efter henne, men hon lyckades fly under tumultet som uppstod.

Därefter låg hon lågt fram till tiden för det stora upproret.

Talang: Packråtta