BRÄNNERI

Kan tillverka sprit (sid 107) i riklig
mängd, av växter som växer ute i Zonen
eller i en odling.
UN-krav: Krubb 5, Teknologi 5
Slå för: förstå sig på
Arbetspoäng: 1 x rp
Special: Halverar priset på sprit i Arken.