SLAVJÄGARE

Arken skickar ut en zonexpedition, men denna letar efter slavar. Detta är högst riskabelt.
UN-krav: inga
Slå för:
Arbetspoäng:
UN-bonus:
Special: Man måste börja med att peka ut någon känd bosättning eller väg  i zonen där man vet det finns möjliga offer. Om någon RP är med spelas det hela ut som ett äventyr, om inte  inte så är reglerna samma som för zonexpedition (sid 145, BOK 1: Mutanterna). Enda skillnaden från zonexpedition är att effekten är i antal slavar man fångat istället för ökad UN. Detta ökar antalet personer i Arken, men kommer troligen skapa en hel del fiender också.

av Kjetil Hansen, modifierad av Daarkh