SLAVMARKNAD

Arkens bossar börjar handla med slavar,
tagna från Folket eller andra grupper i
Zonen, och säljer till varandra eller till
kringresande slavhandlare.
UN-krav: Inga
Slå för: slåss eller manipulera
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Krubb + T6, Försvar + T6