STATY

En storslagen avbild av Den gamle eller
en boss med uppblåst självbild.
UN-krav: Kultur 5
Slå för: kämpa på eller genomskåda
Arbetspoäng: 1 x rp
UN-bonus: Kultur + T6