UTPOST

Folket har hittat en skyddad plats i Zonen och börjar göra den till sin
UN-krav: Krubb 10
Övrigt krav: Sektor med rötnivå 0 (röt-oas) utforskad och alla hot i sektorn är övervunna
Slå för: KÄMPA PÅ eller KÄNNA ZONEN
Arbetspoäng:
1 x RP om sektorn har både vattenkälla och lämplig boplats
2 x RP om sektorn har antingen vattenkälla eller boplats
3 x RP om sektorn saknar både vattenkälla och boplats
UN-bonus: -T6 Krubb
Special:
Vid utposten kan ytterligare projekt byggas, även sådana som redan byggts i Arken. UN-bonus från projekt som ger Krubb, Kultur eller Teknologi ökar Arkens respektive UN-nivå, medan Utposten har en egen UN-nivå för Försvar.

3T6 SLP sköter om utposten (flytta dessa från Arkens invånarantal till utposten), vid varje rådslag kan spelarna flytta ytterligare 2T6 SLP till eller från utposten utöver de som flyttar under spelets gång.

Dagens dödssiffra kan fördelas fritt mellan Arken och utposten.