ZONBROTTNING

En metallbur där Folkets starkaste mutanter
kan göra upp i envig och andra satsa
patroner på vinnaren. Inga vapen tillåts,
men mutationer är fritt fram att använda.
UN-krav: Inga
Slå för: slåss eller manipulera
Arbetspoäng: 1 x rp
UN-bonus: Försvar + T6