SKYDDSRUM

Grävda gångar under Arken och dolda
flyktvägar, där ni kan söka skydd eller fly
om bosättningen blir invaderad.

UN-krav: Försvar 20, Teknologi 10
Slå för: fly eller speja
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Försvar + 2T6