SMÄLTVERK

I denna rykande, stinkande anläggning
kan Folket smälta ner forntida metallskrot
och gjuta nya föremål.
UN-krav: Teknologi 30
Övrigt krav: Verkstad
Slå för: kämpa på eller förstå sig på
Arbetspoäng: 3 x rp
UN-bonus: –
Special: Krävs för flera andra avancerade
projekt.