TRYCKPRESS

Med denna koloss till apparat kan Folket
trycka enkla pamfletter, tidningar och
böcker.
UN-krav: Teknologi 20, Kultur 20
Slå för: kämpa på eller förstå sig på
Arbetspoäng: 2 x rp
UN-bonus: Kultur + 2T6