VÄRMEPUMP

En maskin som med hjälp av kompressor använder ett arbetsmedium för att bli varmare när trycket ökar och kallare om trycket sänks. Höjer eller sänker temperaturen.

UN-krav: Teknologi 60
Övrigt krav: Förbränningsmotor / generator / ångmaskin
Slå för: FÖRSTÅ SIG PÅ
Arbetspoäng: 2 x RP
UN-bonus: Teknologi + T6
Special: Detta projekt kan genomföras flera gånger om, men ger endast UN-bonus första gång.

av Roger Feed