VERKSTAD

Hit kan man gå för att få sina trasiga prylar
lagade – men det kostar patroner förstås.
Verkstaden behövs också för andra,
mer avancerade projekt.
UN-krav: Teknologi 10
Slå för: kämpa på eller förstå sig på
Arbetspoäng: 3 x rp
UN-bonus: Teknologi + 2T6
Special: Krävs för många andra projekt.