ZONSTRYKARENS TALANGER

  • MONSTERJÄGARE
    Du får modifikation +2 om du spejar mot en zonbest av något slag. sl ska ge dig denna bonus även när du inte vet att ett monster närmar sig.
  • RÖTNOS
    När du slår för att leda vägen och får en bonuseffekt kan du lägga den på att hitta den mest rötfria vägen genom sektorn. Rötnivån räknas då som ett steg lägre än normalt för detta besök.
  • SAKLETARE
    Du får modifikation +2 på att leda vägen, men om slaget lyckas hittar du eventuella artefakter i sektorn .Att upptäcka hot blir i stället en bonuseffekt.