Dellenit

Om Robotstaden Dellenit:

Dellenit är vår krönikas version av robotstaden Helium. Den ligger på botten av en kraftigt förstorad Dellen. De båda sjöarna Norrdellen och Sördellen, har grävts ur och sammanlänkats till en stor insjö. Den kopplas samman med havet utanför resterna av det forna Hudiksvall genom en serie floder och kanaler, en del naturliga pga av Dellens ökade vattenmängd, men även många grävda för att kunna reglera vattenmängden i området.

Dellens (i norr) rundade form är det astroblem som återstår av den nedslagskrater som bildades då en meteorit träffade jorden för omkring 90–110 miljoner år sedan. Den ursprungliga nedslagskratern hade en diameter på omkring 19 kilometer.

Sjöarna har fått ge namn åt bergarten dellenit och asteroiden 7704 Dellen som upptäcktes 1992.

Dellenits Sektorer:

Sektor 1 – Centralingången

Sektor 2 – Huvudgatan

Sektor 3 – Lager och Grovindustri

Sektor 4 – Fordonsbas

Sektor 5 – Energi

Sektor 6 – Shopping och nöje

Sektor 7 – Bostadskvarter lyx

Sektor 8 – Militär

Sektor 9 – Totalt förfall. Kåkstad för skrotrobotar. Ligger under någon stor väg.

Sektor 10 – Spelarnas kvarter. Lite av en stadsförort. Tyst och stilla numera då människorna försvann

Sektor 11 – Partycentral. Stora nöjeskvarteret samt Dunderdomen.

Sektor 12 – Lägsta status boende för människorna. Billigare maskiner och mer konstigheter. Pervertion och svarthandel.

Sektor 13 – Centrum. Lag och byråkrati. Den svarta pelaren står i mitten och syns från nästan hela staden. Här finns Nemo (NEM 001). Ledaren av alla maskiner.

Sektor 14 –

Sektor 15 – Industri elektronik

Sektor 16 – Återvinningscentraler och skrotberg

Sektor 17  –

Sektor 18 – Hydrokraftverk och industrihallar, förstörd av attack och sektorn är översvämmad med ca 5 meters djup. En del skrotrobotar bor på taken till de gamla industri-byggnaderna.

Dellenit01