As-hat

Spelare: Henning Larsson Müller 
Kodbeteckning
: BOB 437
Modell: Städrobot

Hierarki: 1
Grupp:

Chassidelar: Mumla PX-01, Skrotbål, LBM DU – Q
Grundegenskaper: Servo 5, Stabilitet 2, Processor 1, Nätverk 4

Program: Överbelasta 1, Forcera 2, bekämpa 2, Ifrågasätta 1, Reparera 2, Rengöra 2

Sekundärfunktioner: Sop-omvandlare, frikopplad

Moduler: Reparationsenhet, Vajersystem, Distrupor kod, Aktiv pansar

Utrustning: