Victoria

Femme fatal robot med kvinnligt utseende.  Hänger ofta på puben Maggies i sektor 10.

Kodbeteckning:  SOL  327
Modell: Kompanjonsmodell

Hierarki:
Grupp:

Chassidelar:
Grundegenskaper: Servo 0, Stabilitet 0, Processor 0, Nätverk 0

Program:

Sekundärfunktioner:

Moduler:

Utrustning: