Frendo

frendo
Typ: Mutant
Kön:  

Grupp: Tyrier
Syssla: Krossare

Grundegenskaper: Styrka 4, Kyla 2, Skärpa 2, Känsla 3

Färdigheter: Slåss 4,

Talanger:

Mutationer:
Djurförmågor:

Utrustning: