Hjortdjure35c4ed4a5793c1b66975480c65651cf_originalÄlgar är vanligast (i alla fall i Skandinavien efter
katastrofen) men även renar, rådjur och hjortar förekommer.

Till skillnad från övriga arter har älgarna sällan fasta revir och bosättningar, utan strövar fritt genom Paradisdalen
(och senare Zonen). De är enstöringar och den tydliga hierarkiska
ordning som präglar de flesta andra klaner saknas bland älgarna. Hjortdjuren är därtill betydligt färre till antalet än
andra muterade djur, och därför mycket sällsynta.

Du kan skapa en muterad älg som rollperson på normalt sätt, se kapitel 2 i Bok 1: Djuret i Mutant: Genlab Alfa.
De vanligaste sysslorna bland älgar är jägare, nåjd och helare. Krigare och samlare är mer sällsynta, men de finns.
Liksom andra djur kan du välja att vara “befläckad” och i så fall dra en mutation från Mutant: År Noll.

Bästa grundegenskap: Styrka

Möjliga djurförmågor: Dvala (ny förmåga)
Flyktsinne, Horn (ny förmåga),
Löpsnabb, Stor, Växtätare.

Labbnamn: Enligt traditionen i Genlab
Alfa döptes muterade älgar efter svenska
diktare, till exempel Boye 83, Fröding 14
och Heidenstam 7.
Älgarna bryr sig inte särskilt mycket om människans gamla vanor utan tar sig ofta andra namn.

Djurbeteende: För att återhämta tvivel måste älgen ge sig iväg ensam på en “rundlöpa” i vildmarken några timmar
(se sidan 86 i Bok 1: Djuret i Mutant: Genlab Alfa).

Mer info om dem finns i boken: ”Dö köttätare, dö!”, sid 41-43