Boss

Människans civilisation må ha kollapsat, men världen har inte gått under lika mycket för alla.
Vissa leder och andra följer, nu som i forntiden. Du leder. Genom list, manipulation och våld har du fått en skara mutanter som lyder dig blint.

Det betyder inte att ditt liv är enkelt – det finns alltid någon annan boss som vill knäcka dig och någon av dina underhuggare som vill ta din plats.

Bästa grundegenskap: KNS
Specialfärdighet: Kommendera

TALANGER
Välj en från start. Du kan lära dig fler senare. Talangerna förklaras i kapitel 4.

  • Kommendant
  • Arkens beskyddare
  • Välbeväpnat gäng

UTRUSTNING
Du börjar spelet med 2T6 patroner, 2T6 ransoner krubb och T6 ransoner vatten.
Välj ett av dessa vapen från start: Slagträ med spikar, skrotkniv (lätt vapen), skrotpistol.