Ägodelar

Vissa ägodelar kan användas för att klara av trubbel.
Ägodelar kan ge en bonus till tärningsslaget, 1-3 extra
tärningar.
För att få bonus av en ägodel måste det vara uppenbart
att du faktiskt har nytta av den. En skateboard
kan användas för att röra sig när du ska fly från en
mobbare på gatan, men inte när du klättrar i träd. SL
kan och bör dock säga nej till orimliga försök att använda
ägodelar.
De flesta ägodelar du träffar på under mysterierna
är rekvisita, vardagliga saker som beskrivs för att skapa
stämning, men som inte påverkar träningsslagen.
Det kan vara en keps, en läskflaska eller ett ritblock.
Spelledaren bestämmer vilka ägodelar som är rekvisita
och vilka som ger bonus.