Lord Tiedemann Drechner

Överhuvud för handelsätten Drechner.

Tiedemann samlade i Berlin samman en grupp liktänkande vampyrer och tillsammans planerade de att bygga upp en Camarilla-utpost i Polen, och såg sin chans växa i samband med planerna att starta upp Gwiazda ściana – gruvan. Så när gruvan startade 1590 började de flytten över genom att skicka tjänare som kunde bygga upp ett haven och skapa kontakter. I skydd av vintern flyttade sedan Tiedemann och flera av de andra till Polen och bosatt sig i herrgården som byggts upp vid Gibbeon-sjön.

Men Lord Drechners planer att etablera sig och ta voivode-titeln i området grusades då han dödades av Sabbaten i attacken mot hans herrgård, 23 Juni, 1592.

 

Name: Tiedemann Drechner
Gender: Male
Born year:  (Embraced year: ) Final Death: 23 Juni, 1592
Family:

Nature:
Demeanor:

Clan: Ventrue
Generation:
Sire:
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

Str
Dex
Sta

Cha
Man
App

Per
Int
Wit

ABILITIES

Acting
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Larceny
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Herbalism
Melee
Music
Ride
Stealth
Survival

Academics
Hearth Wisdom
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Science
Seneschal

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

VIRTUES
Conscience
Self-control
Courage

MORALITY:

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

BACKGROUND

OTHER