Hrabina Helga von Buttlar

hrabia (Greve) Franz  och hrabina (Grevinna) Helga von Buttlar är de styrande i byn Dwoisty Jezioro. Ett adelspar som bryr sig lite om sina bybor och ständigt jobbar med att höja sin personliga makt och position. De har 9 barn som alla är minst lika illa som sina föräldrar.

Helga är en storvuxen kvinna som är van att få som hon vill. Hon håller noga koll på vad som är senaste modet i Europa och importerar det så hon alltid är i framkant på vad som ska bäras av dom som är något av vikt.