Konrad II Bniński

Handelsman som ägde handelsboden ”Allehanda Ting” i Izy Drewno, stråtrövare om natten och leder då gänget Pająk klan (Spindel klanen).

Omfamnades till klan Malkavian. Förlorade sig själv till besten men räddades tillbaka av Anath av klan Salubri.

Har nu tagit rollen som Konrad II Bniński genom att ta över dennes kropp vid ritualen som bytt honom till blodslinjen.

Spelare: Christian

Name: Adam Cline, men har bytt för att ta rollen av Konrad II
Gender: Male
Born year:  (Embraced year:  1592, 23 Juni)
Family: Okänd, dock av judisk ätt.

Virtue:
Vice:

Clan: Bezgraniczny, Fd Malkavian
Generation: 8th (1oth från början, sänkte generation genom ritualen han genomgick för att bli med i blodslinjen Bezgraniczny.
Sire: Lidia
Childe(s): Vladimir Redhand
Haven: Allehanda Ting och Spider clan camp

ATTRIBUTES

Str
Dex
Sta

Cha
Man
App

Per
Int
Wit

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

Auspex, Dominate, Obfuscate, Celerity

BACKGROUNDS

MORALITY:

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

BACKGROUND

OTHER