Om Polen

Naturtillgångar och energiresurser

Polens största naturtillgång är kol. Kolet är en viktig exportvara då kolet utgör mer än 6% av all export. Polen har betydande naturtillgångar som stenkol, brunkol, naturgas och i mindre mängder råolja och järnmalm. Däremot måste järnmalm och råolja importeras i stora mängder. Kopparfyndigheterna anses till sin storlek vara de femte eller sjätte i världen, och svavelförekomsterna är bland de rikaste i Europa. I landet finns också zink, bly, nickel, kobolt och krom, bergssalt, kaliumsalter, fosfater, lera, krita, kvarts, skiffer och marmor. Drygt en fjärdedel av Polens yta täcks av skog, som förser träindustrin med råvaror.