Isak Coin Master Redhand

Isak är en rätt lugn och trygg individ, gillar pengar och företaganden, en typisk jude, kommer från Jerusalem efter kännedom om pengaflödet från staden, litar blint på att han sköter ekonomin och det har han gjort galant, därför han rest sig så snabbt i leden, även denna karl är humorlös, alltid seriös, ”pengar är ingen små sak, och vi är inte pojkar längre” killen, jobbar dock flitigt och har få nöjen utöver räkna pengar å sånt,

Name: Isak
Gender:
Born year:  (Embraced year: )
Family: Redhand

Virtue:
Vice:

Clan:
Generation:
Sire:
Childe(s):
Haven:

ATTRIBUTES

Str 2
Dex 2
Sta 2

Cha 2
Man 3
App 2

Per 3
Int 3
Wit 3

ABILITIES
Alertness 2
Athletics 2
Brawl 2
Dodge 2
Empathy 1
Intimidation 2
Leadership 1
Subterfuge 2

Animal Ken
Archery 2
Crafts
Etiquette 2
Legerdemain
Melee 1
Preformance 1
Ride 2
Stealth 2
Survival 2

Academics 3
Commerce 4
Investigation 3
Law 2
Linguistics 1
Medicine
Occult
Politics
Seneschal 3
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

BACKGROUND

DERENGEMENT:
Lunacy

OTHER