Lady Jadwiga Anjou

Jadwiga är känd under många olika namn, det vanligaste var Hedwiga eller Hedwig. Det faktum att hon en gång varit drottning av Polen gjode att hon tvingades lämna sitt hemland i många år för att inte bli igenkänd. Reste omkring mycket i hela Europa med sin sire och skapade kontakter inom den

Name: Jadwiga Anjou
Gender: Female
Born year: 1374 (Embraced year: 1399)
Family:

Virtue:
Vice:

Clan: Bezgraniczny, True Brujah
Generation: 7th
Sire: ?
Childe(s): Demetriusz Krysinski ,
Haven: Stor vindsvåning i Izy Drewno

ATTRIBUTES

 

PHYSICAL
Speciality:

SOCIAL
Speciality:

MENTAL
Speciality:

ABILITIES
Alertness
Athletics
Brawl
Dodge
Empathy
Intimidation
Leadership
Subterfuge

Animal Ken
Archery
Crafts
Etiquette
Legerdemain
Melee
Preformance
Ride
Stealth
Survival

Academics
Commerce
Investigation
Law
Linguistics
Medicine
Occult
Politics
Seneschal
Theology

OTHER TRAITS

DISCIPLINES

BACKGROUNDS

MORALITY:
Path of Humanity –

WILLPOWER:

MERITS/FLAWS

APPEARANCE

HISTORY/BACKGROUND

DERENGMENT

OTHER