1500-talet

1599, December
Saltgruvan  Gwiazda ściana når en ny rik åder av Halit, stensalt. Dessa nya fynd visar på att detta är till och med större fynd än man tidigare väntat sig i trakten, och gruvindustrin blir flerdubblad.

1599, November 10 – Åbo Blodbad
Flera ledande adelsmän i Finland, som stöttat Kung Sigismund, avrättades efter en summarisk rättegång, och i Viborg fästes deras huvuden på järnspikar i en av stadsportarnas valvbåge och ett antal officerare steglades. I Åbo genomfördes en ståndsdomstol, varvid alla anklagade dömdes till döden, men några benådades.

1598, September 25 – Slaget vid Stångebro
Kung Sigismund förlorar mot Hertig Karl, och flyr tillbaka till Polen. Detta var det avgörande slaget även om kriget formellt pågick ytterligare ett par år.

1598, Juli 20
Avsättningskriget mellan Sverige och Polen, börjar då Kung Sigismund avseglar med 100 fartyg mot Sverige för att avsätta sin farbror, Hertig Karl, med våld om så krävs.

1597
Hertig Karl av Sverige försöker samla storbönder och adel bakom sig för att skapa en olaglig riksdag och ta makten över Sverige från sin brorson Sigismund Wasa, Kung av Polen, Litauen och Sverige. En av de främsta anledningarna är för att Sigismund vägrar acceptera den Protestantiska läran som stadsreligion. Han vill att Sverige ska bli Katolskt som Polen.

1596 – Warszawa blir Polens Huvudstad
Warszawa blir Polens huvudstad, då kungafamiljen flyttade dit från Kraków.

1593, September 30 – Min broders beskyddare
Sabbatpacket Bratanki [brat-ahn-kee] grundas.

1593, Juni 11 – Spindelns klan besegras
Adam vaknar upp dagtid av att Spider Clans läger är under attack från Izy Drewnos knektar. Hans flock hjälper honom att fly under lager av djurhudar. Det visar sig senare att hans löjtnant Bratumił Damian, förrått dem och såld informationen om vart de befann sig till knektarna för 30 Złoty.

1593, April 29 – Blodsbadet i Rozdroze
Nästa natt samlas den lilla grupp Camarilla i trakten, i klostret Beacon of Light, för att diskutera det senaste årets händelser samt avgöra vad man ska göra med de som omfamnades under attacken mot Lord Drechner.

Liliana av klan Malkavian informerar de kvarvarande Sabbatmedlemmarna om detta, och dessa passar på att resa till Rozdroze för att befria dom vampyrer som hålls fängslade i Lady Reginas källare.

Attacken går bra, de finner endast 3 ghouls som vaktar och kan lätt besegra dessa. På vägen ut möter de en för dem okänd kvinnlig Gangrel. Hon varnar dem för att detta komma starta ett krig men flyr genom att förvandla sig till Uggla och flyga därifrån.

De fritagna Sabbat-medlemmarna avslutar natten med att hämnas på Regina genom att gå in i varenda hus i Rozdroze och döda alla de 250 människorna i hela byn.

1593, April 28 – Fritagningen
Efter midnatt finns bara fyra knektar lämnas kvar att vakta de fängslade vampyrerna. Adam Cline bestämmer sig för att rädda dem. Han använder Dominate för att få deras ledare att låsa upp stupstockarna, och tänker sedan fly men besten tar över och fyller honom med blodtörst.
Han angriper knektarna och slåss med dem, och håller på att förlora mot dem när Dobrogost och Lidia dyker upp och assisterar honom. De tar med Adam och de fängslade vampyrerna till en vagn som kör dem alla till Rozdroze och Lady Reginas herrgård.

Under tiden har Lalecznika av klan Tzimisce samlat ihop den lilla grupp av sabbat som fortfarande finns kvar i området, och även omfamnat en jägare. De gömmer sig i källaren till Drechners ruin.

1593, April 27 – Häxjägarens ankomst
Efter en bister vinter börjar äntligen våren titta fram. I och med att vägarna blir framkomliga igen så kommer dock de 100 legoknektar som Izy Drewnos adel har gått samman och hyrt in för att en gång för alla ta itu med stråtrövarna som härjar i trakten.

Även häxjägaren Gavril Angelov har bjudits in för att leda jakten. Han leder förhör och samlar in rykten från byborna och snart har de lokaliserat ett vampyrnäste i familjen Zabreks gård. 10 knektar skickas dit och lyckas besegra två unga Lasombras, som släpas tillbaka till staden och fängslas i stupstock. Flera av de lokala vampyrerna samlas diskret för att bevittna hur Gavril med en relik i form av Broder Fredricks kranium, tvingar fram besten inom de båda fångade Lasombras inför bybornas förskräckta blickar.

Gavril pålar därmed de båda vampyrerna och förklarar att de kommer möta sitt öde med gryningens sol. Det visar sig att de båda vampyrerna är Emil, Adams skyddsling och Gregori, Gawels smedslärling. De båda försvann i samband med Sabbatens attack av Lord Drechners herrgård. Dessutom är häxjägaren samma man som dömde och dödade Pawels mor som häxa. Gawel går fram när folk börjar skingra och ber om att få ett rostigt gammalt metallkors som han gjort, välsignat av häxjägaren. När denne går med på det så låtsas Gawel snubbla och rispar häxjägarens ben med det rostiga korset. Häxjägaren Gavril blir förbannad och fängslar även Gawel.

1592, September
Då några av de unga vampyrerna som skapades i attacken mot Lord Drechner hittat på vart Lady Regina befinner sig, får de också lära att Mauritz von Salzburg och Erich von Graz nu befinner sig i ett närliggande kloster, Beacon of Light Monastary. De ber därmed om att få undervisning i vad deras ny liv innebär och de regler som tydligen finns inom Camarillan.

1592, September 25 – Skördefesten 
Den årliga skördefesten i Rozdroze. Tusentals människor samlas för att fira att skörden är intagen. Folk kommer från alla närliggande städer och byar, till och med folk från grannländerna Ukraina och Vitryssland syns till.

Några av våra unga vampyrer söker sig dit och möter där på Lady Regina av klan Gangrel. Hon förklarar att Rozdroze är hennes domän och att de är välkomna att stanna under festen om de sköter sig.

Men under tiden planera krigsherren Jacek av klan Lasombra att visa sin duglighet för de andra inom Sabbaten och han leder en liten grupp vampyrer till värdshuset i Rozdroze för att därifrån göra en attack mot Lady Regina. En av hans childes förråder dock honom, smedhalvan Gregori hittar på sin forna mäster Gawel och avslöjar Jaceks plan. Gawel skyndar till Regina och berättar detta och de kan beväpna några av hennes ghouls och sig själva, skrämma bort de dödliga med några arrangerade olyckor och möta upp Jacek när denne kommer ut med sina Sabbat-vampyrer och några nyomfamnade stackare som tvångsrekryterats.

Striden blir intensiv men kort, Sabbat-vampyrerna oskadliggörs och fångas in. Under striden har dock Adam Cline av klan Malkavian, även passat på att lönnmörda Gustaf Bninski, son till Adams fiende Konrad Bninski.

Adams stråtrövare Spider Clan har även utnyttjat det faktum att folk är borta på skördefesten i Rozdroz, till att plundra folks hem i Izy Drewno. De hann stjäla en hel del värdesaker innan de blev påkomna och en av rövarna och några av stans vakter omkom i stridigheterna.

1592, 23 Juni – Attacken mot Lord Drechner
Två dödsfall inom samma dygn sker i Drechners herrgård. Lordens jakthundar har under natten kommit lös och en ung stallpojke slits till döds när han försöker fly från dem.

Senare under kvällen mördas även Lady Hedwigas kammarjungfru av Adam för att bevisa nån typ av lojalitet till Lidia.

Strax före midnatt samlas Lord Drechner och hans gäster i stora salen för att diskutera mordet. Men möte avbryts av Sabbaten från Lublin, som attackerar för att driva ut Camarillan ur trakten. Strid uppstår och i tumultet så dödas många och flera omfamnas i hast för att hjälpa till på någon av sidorna eller bara skydd medan de äldre vampyrerna flyr. Lord Drechner dödas i striden och herrgården bränns ner till grunden. De nyomfamnade som överlever får i de flesta fall, själva lära sig vad deras nya existens innebär då deras skapare flytt staden. Några unga plockas upp av Sabbaten.

1592, 21 Juni – Vår krönikas startdatum.
Flera människor i trakten anställs av Lord Drechner i dennes nybyggda herrgård uppe vid Gibbeon Sjön.

1569
Det Polsk-Litauiska Samväldet fick sin slutgiltiga form i och med unionen i Lublin år 1569 då polska och litauiska adelsmän beslutade, i fruktan för inre splittring och yttre hot, om att personalunionen skulle övergå i en realunion. Länderna skulle behålla sina respektive lagar, skatter och arméer men styras av en gemensam, vald kung och en sejm (riksdag). Samväldets huvudområden efter 1569 utgjordes av samväldet storfurstendömet Litauen och kungariket Polen, även kallad Kronan (polska Korona). Den litauiska delen bestod i stort sett av dagens Vitryssland och Litauen medan Kronan omfattade dåtidens polska länder och stora delar av dagens Ukraina. Dessutom omfattades Livland, Kurland, Gdansk och vasallstaten hertigdömet Preussen.