Spådom

Husregel av Spådom, skriven av Thek på Fria Ligans forum.

SPÅDOM

NIVÅ 3, RITUAL
RÄCKVIDD: NÄRA
INGREDIENS: Spåkula eller fiskrens

Om du utför en seans kan du få utförliga syner om framtiden. Spelledaren specificerar ett villkor som inte får brytas för att spådomen ska vara uppfylld: ”Då länge inga troll har siktats innan gryningen”, ”Alven får inte skjuta några pilar som träffar marken”
Spelaren specificerar en handling som givet att det lyckas kommer att misslyckas eller omvänt. Exempel: ”Jag kommer att träffa det avgörande slaget mot trollets hjärta”,
”När Perkel hoppar över gärdsgården kommer han falla med ansiktet nedåt i dyn.”

Exempel på slutgiltig spådom:
”Om trenne äventyrare delat sin guld broderligt, kommer de inte överraskas på natten och de skola sova tryggt under sina filtar”.

 


Originalversion:

NIVÅ 3, RITUAL
RÄCKVIDD: NÄRA
INGREDIENS: Spåkula eller fiskrens

Om du utför en seans kan du få utförliga syner
om framtiden. Du ställer frågor till SL, och
de måste röra dig själv eller någon närvarande
person. SL svarar efter bästa förmåga. Svaret
ska vara kortfattat, och gärna tvetydigt och
gåtfullt. Svaret kan också ta formen av ett
omen, ett tecken i omgivningen som varslar
om kommande lycka eller olycka