Druid

Sedan Drejaren skapat världen sattes du
och dina ordenssyskon att förvalta naturen.
Du upprätthåller balansen. Din hand kan
vara varsam eller grym beroende på vad
situationen kräver, men du handlar alltid
med respekt och omdöme. Väder och liv ligger
i dina händer – djuren och växterna lyssnar
till din röst. Du är en druid.

BÄSTA GRUNDEGENSKAP: INT
FÄRDIGHETER: Uthållighet, Överlevnad,
Genomskåda, Läkekonst, Djurhantering
TYPISKA TILLNAMN: Vindvandrare,
Örtsamle, Korpsångare

STOLTHET
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥ Du är ädlare än andra människor och
gudarna älskar dig mer.
✥ Du anar onaturliga förändringar före
alla andra.
✥ Demoner fruktar dig instinktivt.

MÖRK HEMLIGHET
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥ Du njuter av att kräla i gyttjan och leva
av sådant som ingen annan vågar stoppa i
munnen.
✥ Eftersom allt och alla tillhör skapelsen
saknar du respekt för andras egendom.
✥ Du är en moraliserande besserwisser som
alltid tror dig veta gudarnas vilja.

RELATIONER TILL ANDRA RP
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
… förstår ännu inte sin roll i världen. Du kan
vägleda, men inte lära.
… dras till förkastliga läror och bör hållas
under uppsikt. I värsta fall är det din plikt att
stoppa henne.
… är en späd ek som med rätt vård kan växa till
något stort.

ÄGODELAR
Stav eller kniv, ett valfritt föremål ur listan
över bruksföremål på sidan xx.