Halvalv

Ni är det bästa av två släkten. Sedan människor och alver utväxlat gisslan under skiftet föddes ni mellan folken. Ni avlades därför att det goda, det starka och det livskraftiga alltid finner sin väg till varande. Era alviska förfäder lärde er magierna, skänkte er visdom och långt liv, men deras loja stillavarande
avböjde ni. Era mänskliga förfäder skänkte er dådkraft, men deras dårskap och falskhet avböjde ni med förakt, liksom deras lukt och osköna drag. Era två fädrasläkten, alver som människor, har båda kommit till korta och är
er båda ett åtlöje och en bitter blygsel. Halvalverna är skapelsens krona, den välklingande legeringen, och ni ska vandra ut för att äntligen bygga världen som den borde vara enligt gudarnas avsikter eller era egna.

BÄSTA GRUNDEGENSKAP: INT
SLÄKTESTALANG: Psykisk kraft
TYPISKA YRKEN: Druid, magiker, tjuv

Folkgrupper

Klenerna

Halvalver av alderländskt ursprung kallas klener. De är avkomlingar till alvernas gisslan hos människorna i Alderland efter skiftet.
Alderländska magiker har ofta klenerblod i sina ådror. De är långlivade med typiskt spenslig gestalt och tendens till spetsiga öron.

Klener ses sällan med blida ögon av älvestamlingarna – deras
blodsfränder i Ravland.

Älvestamlingar

Älvestamlingar är halvalver, ättlingar till den gisslan människorna lämnade hos alverna i Ravland vid skiftet.

Älvestamlingarna är relativt få men lever minst tre gånger längre än vanliga människor. Älvstamlingar hyser ofta ett visst förakt gentemot vanliga människor och har svårt att tåla deras lukt, men känner samtidigt
ansvar för sina eländiga halvfränder som fångats i landet sedan muren restes. Deras syn är att naturen måste ha sin gång på gott och
ont enligt gudarnas vilja.

Till sinnes är älvestamlingarna rastlösa och dådkraftiga, vilket alverna tillskriver deras dödlighet. De drivs av personligt hederstänkande,
har ett stoiskt sinnelag och vill särskilt visa sig överlägsna fullblodsmänniskor vilka de ofta betraktar som primitiva och pinsamma förstadier utan livsmål. Människor uppfattar dem i sin tur ofta som arroganta.

Älvestamlingar är längre och tunnare än människor
och behåller ungdomliga drag ända tills de blir gamla. De föraktar alderländska klener som moraliskt förfallna trots att båda släktena är halvalver och liknar varandra. Älvestamlingar påstår sig genast kunna skilja ut en klener på ordval och hållning.