Jägare

Vildmarken är ditt hem. Skogarna och bergen,
slätterna och sjöarna – där du kan få frid i sinnet
och slippa andras tjatter. Folk säger att vildmarken
är farlig, att den är ond. Och visst, du har sett
bestarna som strövar där ute. Få har sett monstren
på närmare håll än du. Men du kan konsten att röra
dig osedd och ohörd – och att döda effektivt när så behövs.
När du släpar hem villebrådet och det är dags
att äta är det ingen som klagar. Du är en jägare.

BÄSTA GRUNDEGENSKAP: SMI
FÄRDIGHETER: Smyga, Rörlighet,
Skytte, Speja, Överlevnad
TYPISKA TILLNAMN: Skogsräv, Ulvdrä-
pare, Stigfinnare

STOLTHET
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥ Du kan överleva ensam i vildmarken i
veckor.
✥ Din pil träffar alltid sitt mål.
✥ Skogens djur är dina vänner och vill dig
inget ont.

MÖRK HEMLIGHET
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
✥ Du har svårt för att umgås med andra och
trivs bäst ensam.
✥ Såret efter en demonvarelses klo har aldrig
riktigt läkt.
✥ Du lämnade en gång en skadad vän att dö i
skogen för att rädda dig själv

RELATIONER TILL ANDRA RP
Välj bland förslagen nedan eller hitta på själv:
… för alltid oväsen. Håll henne på avstånd.
… är glupsk och äter upp all mat som du fångar.
… har ingen respekt för naturen och dess väsen.

ÄGODELAR
Valfritt avståndsvapen samt kniv, Tre valfria
föremål ur listan över bruksföremål, T6 silver,
Resurstärningar: mat T8, vatten T8, pilar T10