Redwood

Skogen Redwood runt Altsang är en av Englands största skogar. Den liknar i stora drag den legendariska Sherwoodskogen, men är betydligt snårigare och framförallt tätare. Men den största skillnaden är dem träd som gett Redwoods dess namn. De enorma blodröda ekarna Quercus rubida, som enbart växer i dessa skogar.

Träden växer väldigt snabbt i förhållanden till andra träd, och dess stammar blir i omfång nästan lika stora som Coastal Redwood (Sequoia sempervirens) men inte lika höga. Dess knotiga och långa grenar ger dem ett kusligt utseende, och många anser att de är kroppar åt skogens andar. Något som förstärkts av att trädens sav, har en klar blödröd färg och ser ut som blodstårar när ett träd skadas. Redwood har dessutom likt andra skogar av denna storlek, många myter och legender om skogsväsen som lever där inne. Vandrare, jägare och skogshuggare försvinner på regelbunden basis och återfinns sällan vare sig döda eller levande.

I Altsang är timret från dessa träd en av de största inkomstkällorna i staden. Även om träet är ganska mjukt och inte håller för hårda konstruktioner så funkar det bra till dekorationer och träsnide. Detta tillsammans med det faktum att det är så ovanligt har gjort det väldigt populärt bland hov och adel runt om hela Europa.

I modern tid har man försökt odla fram en släkting i Northern Red Oak Quercus rubra i östra USA, men dessa träd är inte i närheten i storlek eller ens trästruktur som orginalen.


Redwood är grunden till träden, kärnan är platsen där demonen vilar. Hans blod spilldes på marken och det första Redwood Trädet uppstod. Med hjälp av seedlings sprids nu skogen vidare.

I och med Leslies död utanför Durham så har en cell byggts upp där, och Seedlings versioner av Leslie söker sig nu att återkoppla till ursprungsskogen och träden inne i Altsang och Grimsbury.