Lockelse

✥ NIVÅ 1
✥ RÄCKVIDD: KORT
Symbolen upplevs som oemotståndligt lockande
av offret. Om effektgraden är lika med
eller högre än offrets nuvarande INT måste
han gå fram till symbolen och stirra på den i
en runda, även mitt i en strid. Sitter symbolen
på en person blir offret besatt av denna person
under ett kvartsdygn eller mer.