Magiskt sigill

✥ NIVÅ 1
✥ RÄCKVIDD: ARMSLÄNGD
✥ INGREDIENS: Krita att rita med

Du skyddar en person eller en plats (inte
större än en människa) mot magi under ett
kvartsdygn. Effektgraden för alla besvärjelser
som kastas mot personen eller platsen
under tidsperioden sänks med effektgraden i
MAGISKT SIGILL.