Stensång

Stensången kommer ursprungligen från dvärgarna
och hjälper dem forma markens hårda
stomme enligt guden Stors uppdrag. Från
dvärgarna har stensången spritts till alver och
människor som finner god användning för
magin.

Nivå 1

Nivå 2

  • Forma sten
  • Slunga sten

Nivå 3

  • Smidessång
  • Skalv
  • Stentjänare