Trenneröse

Det forna fiskelägret vid mynningen där floderna Dåraforsen och Nejdaren möts. Numera hem åt överlevarna från Askedal.

De få personer som kom ut från Askedal levande när lavajättarna anföll Korunda-fästet. Av nära 3000 individer var det bara 103 som överlevde. Vi kallar dessa Askedals Överlevare och de bor numera i byn Trenneröse.

Men bråket mellan människorna och de så kallade ravländarna har blossat upp till nära på fullskaligt krig och denna lilla gnista verkar väcka upp självaste Ravland ur sin slummer.

Invånarna samarbetar för sin gemensamma överlevnad, men det bildades först fyra grupperingar med varsin ledare.

 • Stenfingrarna – Kordagg Stennäve, kapten från Korunda-fästet. Har tagit på sig att leda de kvarvarande krigarna och träna de unga till att försvara sig.
 • Ormes söner och döttrar – Predikantet i Ormes lära vill visa Orme att trogna följare har överlevt Horns utbrott, och nu är redo för att sprida den sanna läran bland Korp-kättare och fanatiska Rostbröder.  Tidumand, Psykopomp i Ormes lära mördades dock, vilket startade bråket mellan människorna från Askedal och Ravländarna.
 • Ravländare – Nurafida, Dvärg druiden som ledde överlevarna genom berget. Gruppen består främst av släkten som har rötter i Ravland. En minioritet bland överlevarna, och människorna inom de andra grupperna frågar nu sig var denna grupps lojalitet egentligen ligger. De flesta drevs sedan bort från staden eller dödades och de finns nu knappt några ravländare kvar i Trenneröse.
 • De äldsta – Magikern Jigorunn leder de överlevande magiker och deras medhjälpare som finns i byn. Hon strävar efter att öka kunskapen om Ravland för att bättre förstå deras nya hem, och de krafter som gömmer sig här.

 1. Huvudbyggnaden
 2. Båthus
 3. Kvarn (Trasig)
 4. Ladugården
 5. Magi”tornet”
 6. Dass
 7. ?
 8. Puben Den Brutna Påken
 9. ?